browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Europejski Dzień Języków 2018

Opublikowano przez 1 października 2018 Możliwość komentowania Europejski Dzień Języków 2018 została wyłączona

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.

Charlemagne

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy zainspirowało społeczność naszej szkoły, a w szczególności uczniów, nauczycieli języków obcych i polonistów do włączenia tej ważnej daty do kalendarium naszych szkolnych imprez. Ważne idee różnorodności kulturowej i językowej oraz znaczenie uczenia się i nauczania języków, bo przecież „kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym” (Goethe) skłoniły nas do dobrej zabawy.

W I etapie wydarzenia wzięły udział wszystkie klasy, rozwiązując test multijęzykowy przygotowany przez naszych polonistów, germanistów i anglistów oraz kreując plastyczną wizję Europejskiego Dnia Języków. Do II etapu i jednocześnie finału, który odbył się właśnie w Europejski Dzień Języków, czyli 26 września, zakwalifikowało się pięć klas: IILO, IIIC, IIIB, IIILO i IVTH. Reprezentanci tych klas zmagali się z zadaniami teoretycznymi w sprawdzianie multilingwistycznym, poddane próbie były szybkość, kreatywność, erudycja i sprawność językowa. W drugiej części finału drużyny poddane były praktycznym egzaminom ustnym: łamańcom językowym i dźwiękonaśladowczym odtworzeniu odgłosów wylosowanego zwierzęcia w czterech językach! Przez chwilę poczuliśmy się jak w multijęzykowej zagrodzie wiejskiej.

Jury w osobach pani Aleksandry Pajor, pani Agnieszki Kurpiewskiej i pana Piotra Figasa miało trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, jako że walka była wyrównana i bardzo dynamiczna. Po dogrywce „na plakaty”, w którą włączyła się publiczność, za najbardziej multilingwistyczną  została uznana klasa IIILO , a 2. I 3. miejsca przypadły klasom IIIB i IILO. Gratulujemy zwycięzcom, ich wychowawcom i dziękujemy za dobrą zabawę, chwile rozrywki i lekki oddech lingwistyczny! Dziękujemy naszym artystom: Michalinie Simińskiej i Jakubowi Skoremu za chwile z muzyką!

Spotykamy się znów za rok o tej same porze. Pamiętajmy: z językiem wszędzie jesteś w domu!

Małgorzata Brzustowicz

Mariusz Spychaj

Comments are closed.