browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Narodowe Czytanie w MBP

Opublikowano przez 13 września 2018 Możliwość komentowania Narodowe Czytanie w MBP została wyłączona

W tym roku nasi rodacy do akcji Narodowego Czytania wybrali powieść niezwykłą, jaką jest “Przedwiosnie” Stefana Żeromskiego. Tytuł utworu ma aż trzy znaczenia. Jedno dosłowne — określenie pory roku, kiedy Cezary Baryka, główny bohater, wkracza na polską ziemię (“Był pierwszy dzień przedwiośnia…”), a także, gdy widzimy go po raz ostatni, biorącego udział w manifestacji robotniczej. I dwa znaczenia metaforyczne — jest to nazwa etapu wstępnego w budowaniu niepodległej Polski (“To dopiero przedwiośnie nasze” – deklaruje Szymon Gajowiec będący wysokim urzędnikiem państwowym); jest to także okres w życiu jednostki poprzedzający dojrzałość i charakteryzujący się wybuchem nieposkromionych sił witalnych pchających ku miłości (miłosne zbliżenie powieściowych kochanków to “najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy obraz przedwiośnia” – stwierdza sam autor w przypisie do sceny miłosnej). Bohater jest młodym człowiekiem poszukującym dla siebie drogi i swojego miejsca w odrodzonej Polsce. Cezary Baryka jest obcy w kraju i wyraźnie widzi trudną sytuację i rozbieżność między idealnym wyobrażeniem o wolnej ojczyźnie a rzeczywistością.

Kiedy więc i słuchacze, i czytający powieść zebrali się 8 września o godzinie 20 00 na placu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie nastrój wieczoru i zapalonych świec sprawił, że zapowiadało się wydarzenie niecodzienne bowiem słuchanie fragmentów “Przedwiośnia” było prawdziwą ucztą, a sami czytający  swoją interpretacją dzieła uwypuklili nowe elementy powieści.

Zespół Szkół Nr 2 reprezentowali uczniowie klas czwartych technikum, którzy wcielili się w role Karoliny Szarłatowiczówny – tu Natalia Rosłon z IVTH, i Cezarego Baryki – tu Łukasz Sieklucki z IVTB.

Gratulujemy organizatorom  spotkania i  dziękujemy za zaproszenie.
Lilla Rybka
 
Fotografie: Roman Kozłowski, archiwum MBP w Choszcznie

Comments are closed.