browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Opublikowano przez 26 czerwca 2018 Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 została wyłączona

22.06. 2018 r. hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się uroczyste podsumowanie pracowitego roku szkolnego 2017/2018. Żegnano klasy kończące Zasadniczej Szkoły Zawodowej, żegnano odchodzącego Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Roberta Garbiaka, dziękowano za pomoc w przygotowaniu Jublieuszu 55-lecia szkoły, nagradzano najlepszych uczniów. Zaszczytną tradycją szkoły stało się honorowanie najlepszych pracowników młodocianych nagrodami pracodawców.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, która dziękowała za owocną pracę i życzyła równie owocnych wakacji tym, którzy realizują unijne praktyki zawodowe; Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, która podziękowała uczniom i nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizujących działania wspólnie z Powiatem Choszczeńskim; Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Rosłon z IIITH życząca wspaniałych wakacji i Beata Brzozowska z IIIB żegnająca w imieniu absolwentów ZSZ społeczność szkolną.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego jest momentem, kiedy nagradza się najlepszych uczniów. Podczas uroczystości wręczono stypendia i nagrody.

Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rok szkolny 2017/2018 otrzymali:
 • Za osiągnięcia naukowe:
  • Marek Nowak, klasa IIILOa;
  • Oliwia Brzezińska IIITOŚ;
  • Wiktoria Talaga IIITOŚ;
  • Kacper Głuchowski IIB;
  • Krzysztof Skibiński IIB;
 • Za osiągnięcia artystyczne:
  • Jakub Skory, klasa IIITB;
  • Łukasz Sieklucki, klasa IIITB;
 • Za osiągnięcia sportowe:
  • Estera Szeliga, klasa IITB.

Stypendium wręczyły: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

22 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem zajęć szkolnych dla uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Najlepsi absolwenci oraz ich rodzice zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Powiat Choszczeński.

 • W klasie IIIA:
  • Paweł Wiśniewski (średnia 4,0; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Renatą i Andrzejem Wiśniewskimi.
 • W klasie IIIB:
  • Katarzyna Roszczyk (średnia 4,63; zachowanie bardzo dobre) wraz z panią Haliną Łubiarz.
  • Beata Brzozowska (średnia 4,1; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Ewą i Markiem Brzozowskimi.
 • W klasie IIIC:
  • Klaudia Krysztofowicz (średnia 4,38; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Agnieszką i Grzegorzem Krysztofowiczami;
  • Patryk Kłosak (średnia 4,05; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Mariolą i Dariuszem Kłosakami;
  • Aleksandra Sycz (średnia 4,0; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Lidią i Krzysztofem Sycz.

Nagrody wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz wychowawcy: pan Tomasz Płonka, pani Agnieszka Stankowska i pani Aleksandra Pajor.

Nagrodę specjalną Samorządu Uczniowskiego za aktywną działalność wolontariacką otrzymał:
 • Łukasz Łaziński z klasy IIIB.

Nagrodę ufundowaną przez Powiat Choszczeński wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani Edyta Tyburczy-Kujawa i pani Adrianna Dokurno.

Nagrodę za najwyższą frekwencję w szkole otrzymał:
 • Krzysztof Skibiński z klasy IIB – frekwencja 99,81%.

Nagrodę ufundowaną przez Powiat Choszczeński wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za najwyższą frekwencją w poszczególnych typach szkół otrzymali:
 • Paweł Cichowski, klasa ITH – frekwencja 97,64%;
 • Adam Awadziun i Marcel Kilan, klasa IILOa – frekwencja 96,49%;
 • Wiktoria Talaga, klasa IIITOŚ – frekwencja 96,17%;
 • Dominiki Pasek, klasa IIITB – frekwencja 94,66%.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za aktywny udział w realizacji projektu w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali absolwenci klasy IIIA w zawodzie ślusarz:
 • Eryk Adam;
 • Filip Łassa;
 • Konrad Sawicki;
 • Damian Władyczak.

Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, koordynator współpracy – pani Teresa Wiśniewska i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

Nagrody Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
 • W Liceum Ogólnokształcącym:
  • Alicja Tuszyńska, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ILOa;
  • Alicja Polak, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IILOa;
  • Aleksandra Ignatowicz, klasa ILOa;
  • Weronika Florczak, klasa ILOa;
  • Mateusz Adamek, klasa ILOa;
  • Nikola Kowal, klasa IILOa;
  • Aleksandra Józefiak, klasa IILOa;
  • Adam Awadziun, klasa IILOa;
  • Daria Sawicka, klasa IILOa;
  • Izabela Gabryszak, klasa IILOa.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrodę książkową dla najlepszego ucznia Technikum Budowlanego ufundowaną przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku otrzymał:
 • Krystian Szandała, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IITB.

Nagrodę wręczyli: członek Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pani Ewa Sadowska i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
 • W Technikum Budowlanym
  • Alicja Borowska, klasa ITB;
  • Damian Walkowiak, klasa ITB;
  • Paweł Korzeniowski, klasa ITB;
  • Jakub Skory, klasa IIITB;
  • Łukasz Sieklucki, klasa IIITB;
  • Nikola Staszczyk, klasa IIITB.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Technikum Handlowym:
  • Natalia Rosłon, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITH;
  • Nikola Hłasko, klasa ITH;
  • Justyna Wojcieszko, klasa ITH;
  • Paula Zaczek, klasa ITH;
  • Paweł Cichowski, klasa ITH
  • Magdalena Małowicka, klasa IITH;
  • Karolina Demska, klasa IITH;
  • Daria Juszczyk, klasa IIITH;
  • Monika Lorencka, klasa IIITH;
  • Michalina Simińska, klasa IIITH;
  • Aleksandra Piasecka, klasa IIITH.

Nagrody wręczyli: przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Technikum Ochrony Środowiska otrzymali:
  • Oliwia Brzezińska, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Wiktoria Talaga, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Sandra Stolarz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Natalia Michniewicz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ITOŚ;
  • Mateusz Subocz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ITOŚ;
  • Oskar Kurpiński, świadectwo z wyróżnieniem klasa ITOŚ;
  • Magdalena Jaszkiewicz, klasa ITOŚ;
  • Katarzyna Górska, klasa ITOŚ;
  • Oskar Glegoła, klasa ITOŚ;
  • Wiktoria Lech, klasa ITOŚ;
  • Marta Talaga, klasa IITOŚ;
  • Milena Skwara, klasa IITOŚ;
  • Patrycja Musiałek, klasa IITOŚ;
  • Nikolina Mizielińska, klasa IIITOŚ;
  • Marta Lewicka, klasa IIITOŚ;
  • Nikolina Duda, klasa IIITOŚ;
  • Gabriela Lech, klasa IIITOŚ.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Branżowej Szkole I Stopnia:
  • Patrycja Kaźmierczak, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IB;
  • Kinga Wieczorek, klasa IB;
  • Kinga Grzelczak, klasa IB;
  • Nikola Krysztofowicz, klasa IB;
  • Dominika Potaczek, klasa IB.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  • Krzysztof Skibiński, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIB;
  • Kacper Głuchowski, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIB.

Nagrody ufundowane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku wręczyli: członek Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pani Ewa Sadowska i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  • Kacper Migdalski, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIC;
  • Dominika Czaja, klasa IIC;
  • Marcin Kałużny, klasa IIC.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za działalność w Samorządzie Uczniowskim ufundowane przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, otrzymali:
 • Natalia Rosłon, klasa IIITH;
 • Aleksandra Piasecka, klasa IIITH;
 • Oliwia Brzezińska, klasa IIITOŚ;
 • Wiktoria Talaga, klasa IIITOŚ;
 • Alicja Polak, klasa IILOa;
 • Oliwia Zawiła, klasa IILOa;
 • Krystian Kroczak, klasa IITB;
 • Damian Wietrzycki, klasa IITB.

Nagrody wręczyli: przedstawicielka prezydium OM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – pani Barbara Zaniewska , dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani. Edyta Tyburczy – Kujawa i pani Adrianna Dokurno.

Nagrody za osiągnięcia sportowe ufundowane przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, otrzymali:
 • Rafał Jabłoński, klasa IA;
 • Konrad Nakiela, klasa IB;
 • Jacek Kobus, klasa IIA;
 • Kacper Migdalski, klasa IIC.

Nagrody wręczyli: przedstawicielka prezydium OM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – pani Barbara Zaniewska , dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Nagrody również przygotowali pracodawcy dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zajęciach praktycznych. Nagrody wręczyli fundatorzy oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie – pan Eugeniusz Nykiel .

Nagrody pana Pawła Kmiecia, właściciel firmy Usługi Gastronomiczne, otrzymali:
 • Daria Gonia;
 • Michał Kozieł.
Nagrodę pana Mariusza Kamińskiego, właściciela firmy MAXAN, otrzymały:
 • Katarzyna Roszczyk;
 • Karolina Owczarek.
Nagrodę pani Krystyny Follendorf, właścicielki firmy Foll-Trans, otrzymali:
 • Adrian Krzykaczewski;
  Przemysław Strzałkowski.
Nagrodę pana Krzysztofa Kunowskiego, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bakers”, otrzymał:
 • Kacper Śmigiel.
Nagrodę pana Jacka Ochmańskiego, właściciela firmy Posesor Nieruchomości, otrzymał:
 • Dawid Margol.
Nagrodę pana Eugeniusza Nykla, właściciel firmy Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Artykułów Spożywczych i Przemysłowych, otrzymała:
 • Jolanta Węcławek.
Nagrodę pani Doroty Florczyk, Prezes Zarządu ARBA Spółka zo.o w Choszcznie, otrzymała:
 • Żaneta Kolańska.
Nagrodę pani Haliny Biłyk, właścicielki studium fryzjerskiego w Choszcznie, otrzymała:
 • Dominika Czaja.

Szkołą prowadzi również zajęcia, współpracując z zakładami pracy w ramach klas patronackich. Pan Arkadiusz Bylina właściciel firmy „Metalik” nagrodził Kamila Wasilewskiego ucznia klasy IIA kształcącego się w zawodzie ślusarz. Nagrodę wręczyli: pan Arkadiusz Bylina i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

Uczeń klasy I A Mateusz Skory otrzymuje nagrodę za najlepsze wyniki na warsztatach szkolnych w zawodzie ślusarz. Nagrodę ufundował Pan Piotr Masłowski, nauczyciel zajęć praktycznych. Nagrodę wręczyli: pan Piotr Masłowski, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

W kończącym się roku szkolnym we współpracy ze Stowarzyszeniem “Wabar” z Barlinka, uczennice klasy III Technikum Handlowego odbyły praktyki zawodowe w Niemczech. Otrzymały zaświadczenia i upominki:

 • Patrycja Kiełbik;
 • Magdalena Naskręt;
 • Aleksandra Piasecka;
 • Natalia Rosłon;
 • Aleksandra Simińska.

Zaświadczenia wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz koordynatorzy współpracy ze Stowarzyszeniem “Wabar” – pani Teresa Wiśniewska i pan Janusz Solski.

Uroczystość przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Agnieszki Kurpiewskiej miała podniosły charakter, ale nie zabrakło momentów lżejszych tzn. oprawy artystycznej. Śpiewali Magdalena Juszkiewicz z ITOŚ i Jakub Skory z IIITB.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa, Tomasz Płonka i Piotr Figas

Comments are closed.