browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rajd 55-lecia ZS Nr 2

Opublikowano przez 27 maja 2018 Możliwość komentowania Rajd 55-lecia ZS Nr 2 została wyłączona

W dniu 12 maja 2018 roku, po drogach powiatu choszczeńskiego zorganizowano pierwszy, samochodowy rajd okolicznościowy dla uczczenia 55-lecia naszej szkoły z Polnej. W rajdzie wzięło udział 9 załóg dwu- lub trzy-osobowych, reprezentujących grono nauczycielskie Zespołu Szkół Nr 2, pracowników, absolwentów oraz uczniów szkoły.

Przygotowania do Rajdu 55-lecia trwały prawie dwa miesiące, gdyż wymagały wielu formalności i uzgodnień, między innymi z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym. Ponadto należało uzyskać zgodę od Starostwa Powiatowego i Urzędów Miejskich w Reczu i Choszcznie z uwagi na to, iż zawody na Odcinkach Specjalnych przeprowadzano na drogach gminnych. Wymagało to wydania odpowiednich decyzji wraz z projektem zamknięcia odcinków drogowych, jak również szczegółowych uzgodnień z sołtysami i mieszkańcami wsi, dla których niektóre elementy Rajdu mogłyby stanowić utrudnienia. Dzięki przychylności wszystkich stron udało się imprezę przygotować prawidłowo i na czas.

Organizacją całego przedsięwzięcia, uzgodnieniami formalnymi i przygotowaniem Regulaminu Rajdu 55-lecia zajął się uczestnik wielu rajdów KJS o charakterze krajoznawczo-sportowym – nauczyciel ZS Nr 2, pan Szymon Napierała, jako pomysłodawca i Komandor Rajdu. We współpracy z drugim nauczycielem, panem Janem Kowalonkiem, opracowali całą trasę według znaków na tzw. Itinererze wraz ze szczegółami zadań i pytań na czterech OS-ach, a także wykonali specjalne oznakowania rajdowe na samochody uczestników i na stanowiska sędziowskie oraz przygotowali karty drogowe dla zawodników.

Do prac oraz sędziowania włączyli się również inni nauczyciele ZS Nr 2: pan Tomasz Jabłoński z obstawą rodzinną, pani Małgorzata Kowalik, pani Wiesława Gruszka oraz pani Jolanta Pluta i pan Jerzy Nowicki. Na Odcinku Specjalnym z tzw. “testem stewarda” wspomógł nas jako sędzia uczestnik wielu rajdów, pan Michał Napierała. Wszystko oczywiście odbywało się pod czujnym okiem i za aprobatą dyrektora ZS Nr 2 w Choszcznie, pani Barbary Ciecierskiej.

Trasa Rajdu przebiegała przez pięć gmin powiatu choszczeńskiego, po drogach utwardzonych, z czterema Odcinkami Specjalnymi, na których zawodnicy zdobywali punkty. Ich zadaniem była też jazda zgodna z przepisami, gdyż za zbyt szybką jazdę można było uzyskać więcej punków karnych, niż za wolną jazdę.

Pierwsze miejsce zajęła Załoga nr 6: Kierowca – Jakub Skory z kl. IIITB i Pilot – Anna Haładyn. Drugie miejsce przypadło Załodze nr 9: Kierowca – Arkadiusz Czubala i Piloci – Sabina Czubala, Krystyna Zagrajek. Na trzecim miejscu uplasowała się Załoga nr 11: Kierowca – Marek Nowak i Piloci – Gracjan Ciszek, Kornel Fiłka.

Zwycięskie załogi otrzymały dyplomy i ciekawe nagrody, a pozostali uczestnicy – dyplomy uczestnictwa i upominki. Fundatorem wszystkich nagród i upominków była choszczeńska firma DOMART – projekty i nadzory budowlane, Magnoliowa 2.

Zawody odbyły się przy ładnej pogodzie oraz przebiegały w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze, z zakończeniem przy kiełbaskach z grilla. Wszyscy przyznali, że ten rodzaj imprezy bardzo służy integracji i dobrej zabawie, należałoby więc kontynuować Rajd Szkoły cyklicznie, w kolejnych latach poszerzając składy załóg o kolejne choszczeńskie środowiska.

Komandor Rajdu
Szymon Napierała

Comments are closed.