browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obchody 55-lecia ZS Nr 2 – część 2

Opublikowano przez 31 maja 2018 Możliwość komentowania Obchody 55-lecia ZS Nr 2 – część 2 została wyłączona

Msza Święta dziękczynna z okazji 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie miała niezwykle podniosły, ale i radosny charakter. Zbudowani duchowo, uczestnicy ruszyli ulicami Choszczna do gościnnego Choszczeńskiego Domu Kultury na akademię okolicznościową.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczystość. Na początek zgromadzeni obejrzeli ciekawy film o szkole, której burzliwe dzieje zostały na szczęście udokumentowane. Zespół nauczycieli szkoły odratował zachowane archiwalia, które następnie zostały profesjonalnie zmontowane. Film został nagrodzony brawami i niejedna łezka w oku się zakręciła.

Prowadzący uroczystość: Aleksandra Józefiak i Paweł Korzeniowski, przywitali znakomitych gości, obecne i dawne grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji oraz rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 2, i wprowadzili wszystkich w klimat spotkania, przywołując główne hasło obchodów. Brzmi ono: “Czerpiąc z tradycji, budujemy nowoczesność”.

Szczególnym momentem było wprowadzenie sztandaru przez chorążego Kacpra Głuchowskiego w asyście Mileny Skwary i Magdy Małowickiej. Po raz pierwszy w historii szkoły i po raz pierwszy w historii obecnego sztandaru został on publicznie zaprezentowany nie tylko wizualnie, ale również za sprawą szczegółowego opisu, ważnego ze względu na symboliczny wymiar.

Po hymnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska. Pani Dyrektor przywitała zgromadzonych i przekazała głos Staroście Choszczeńskiemu, pani Wioletcie Kaszak i Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Choszcznie, panu Zbigniewowi Stróżyńskiemu. Goście w imieniu samorządowców przedstawili podpisaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, pana Stanisława Dychę, uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie upamiętniającą 55-lecie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Czytamy w niej między innymi o poświęceniu nauczycieli oraz o roli absolwentów szkoły współtworzących społeczność powiatu choszczeńskiego. Deklaracja dalszej, ścisłej współpracy Powiatu Choszczeńskiego i Zespołu Szkół Nr 2 została przypieczętowana uroczystym wręczeniem pamiątkowej uchwały.

W dalszej części uroczystości pani Dyrektor podkreśliła wagę jubileuszu dla budowania tożsamości społeczności szkolnej. Mówiąc o szkole, która łączy pokolenia, pani Dyrektor jako jedną z najważniejszych cech naszej społeczności wskazała silne więzi nauczycieli, uczniów i rodziców. Tę cechę szkoła dziedziczy po latach minionych, a rozumiejąc, że ciągłość tradycji ma kluczowe znaczenie, nauczyciele dbają o kultywowanie dobrych wzorców. Stąd właśnie biorą się sukcesy szkoły, do których należy bez wątpienia umiejętność kształtowania obywateli kierujących się wartościami etycznymi. Natomiast liczne dyplomy i certyfikaty szkoły to pochodna świadomego zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców.

Sukcesy szkoły nie byłyby możliwe bez wparcia ze strony władz samorządowych, instytucji, pracodawców uczniów, rodziców. Pani Dyrektor wszystkim tym, którzy pomagając szkole, zapisują się na kartach jej historii, bardzo serdecznie podziękowała. Jako symbol wdzięczności pani Dyrektor złożyła na ręce Starosty Choszczeńskiego, pani Wioletty Kaszak, okolicznościową statuetkę.

Podkreśleniem znaczenia tradycji szkoły były podziękowania dla byłych dyrektorów i wicedyrektorów, które wspólnie ze Starostą, pani Dyrektor złożyła: panu Aleksandrowi Trofimczykowi, panu Henrykowi Tyburczemu, panu Stefanowi Szemlijowi, panu Wiesławowi Włudarskiemu, pani Irenie Rękawieckiej-Sadowskiej, panu Edwardowi Byczykowi, panu Bogdanowi Stryniakowi.

Podziękowania pani Dyrektor wręczyła również panu Eugeniuszowi Nyklowi – Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, panu Robertowi Garbiakowi – Przewodniczącemu Rady Rodziców oraz dyrektorowi zaprzyjaźnionej, partnerskiej szkoły niemieckiej Europaschule OSZ Oder-Spree w Fürstenwalde – panu Joachimowi Schenkowi.

Po wystąpieniu pani Dyrektor głos zabrała Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak. Pani Starosta wspomniała o honorze i zaszczycie, jakim jest możliwość zwrócenia się w tak szczególnym dniu z podziękowaniami do nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów. Jubileusz to wzruszające wspomnienia, ale misja szkoły wychowującej wartościowych obywateli powiatu choszczeńskiego będzie kontynuowana ze wsparciem władz samorządowych. Pani Wioletta Kaszak, gratulując jubileuszu, wręczyła pani dyrektor piękne kwiaty dla pań i prezenty dla panów.

Z kolei głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Profesor Henryk Wejman – biskup Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Pochodzący z Choszczna znakomity gość pogratulował szkole sukcesów i podkreślił jej rolę dla regionu. Najcenniejszym wkładem jest kształtowanie kapitału ludzkiego, a kształtowanie umysłów i serc jest zasadniczym, ważnym dla naszego kraju, zadaniem.

W dniu jubileuszu Izba Rzemiosła w Szczecinie na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie przyznała  kierownictwu szkoły szczególne wyróżnienie. Stosowną uchwałę przedstawił Starszy Cechu, pan Eugeniusz Nykiel. Uhonorowani już wcześniej Srebrną Odznaką Pułkownika Jana Kilińskiego – patrona rzemiosła – pani Jolanta Pluta i pan Janusz Solski otrzymali Srebrne Medale za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego. Natomiast dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, otrzymała Złoty Medal za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego. Wręczenia medali dokonał pan Władysław Jefremienko – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły przyszedł czas na część artystyczną, którą poprowadzili Daria Sawicka, Aleksandra Ignatowicz i pan Tomasz Płonka. Sentymentalna podróż przez wspomnienia, rozpoczęta prezentacją starych fotografii pod hasłem “Tylko fotografie nie liczą się z czasem”, które pochodzi z wiersza ks. Jana Twardowskiego, i przeplatana wspaniale wykonanymi przez Martynę Żytę, Michalinę Simińską i Jakuba Skorego pieśniami, i zakończona w finale brawurowym walcem w choreografii Anety Tuszyńskiej-Parol, na pewno się podobała.

Ostatnim punktem programu uroczystości były życzenia z okazji  jubileuszu, które od przedstawicieli władz gminnych, instytucji, służb, szkół, organizacji,  firm przyjęła dyrektor szkoły, pani Barbra Ciecierska. Za życzenia bardzo dziękujemy, usłyszeliśmy wiele mądrych słów. Goście uroczystości mieli możliwość wpisywania się do księgi pamiątkowej, do której można się wpisywać również i teraz. Wystarczy naszą szkołę odwiedzić. Zapraszamy serdecznie.

Akademię przygotowali uczniowie szkoły pod kierunkiem: pani Agnieszki Kasperczuk, pani Agnieszki Kurpiewskiej, pani Anety Tuszyńskiej-Parol, pana Roberta Mańkowskiego. Całości przepięknie akompaniowali: pan Grzegorz Jurkiewicz i pan Maciej Żołnierzów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak podniosłym dniu.

Po akademii zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Dziękujemy mediom za przybycie na uroczystość. Relację z akademii można obejrzeć na kanale Telewizji Choszczno oraz na stronie Powiatu Choszczeńskiego.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa i Piotr Figas

Comments are closed.