browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie nauki klas maturalnych 2018

Opublikowano przez 30 kwietnia 2018 Możliwość komentowania Zakończenie nauki klas maturalnych 2018 została wyłączona

27.04.2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych. Podniosłą uroczystość zaszczycili znamienici goście: przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji, rodzice i przyjaciele szkoły.

W roku Zbigniewa Herberta organizatorzy wybrali wiersz poety “Przesłanie pana Cogito” jako punkt odniesienia uroczystości, a sentencję: “Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj trudniejszą dla ciebie”, uczynili mottem. Słynny wiersz Herberta wyrecytowali na głosy męscy reprezentanci prawie wszystkich klas szkoły. Ich wykonanie mogło się spodobać, usłyszeliśmy pełną gamę tonacji i nastrojów.

Po wysłuchaniu wiersza przywitano bohaterów uroczystości, absolwentów:

 • Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią, panią Beatą Zgorzelską;
 • Technikum Budowlanego z wychowawcą, panem Andrzejem Zakrzewskim;
 • Technikum Handlowego z wychowawczynią, panią Lillą Rybką;
 • Technikum Ochrony Środowiska z wychowawczynią, panią Lidią Michalską.

Prowadzący uroczystość: Kinga Łyczko IVTOŚ i Łukasz Sieklucki IIITB, rozpoczęli kolejny punkt programu, zapraszając do wysłuchania piosenki w wykonaniu naszych młodych adeptek sztuki wokalnej: Natalii Michniewicz i Magdaleny Jaszkiewicz z ITOŚ. Dziewczyny radzą sobie coraz lepiej i w kolejnych uroczystościach zdobywają szlify.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn, by następnie wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły, pani Barbary Ciecierskiej. Pani dyrektor przywitała gości i zwróciła się do absolwentów. Życzyła im, by zachowali w dorosłym życiu umiejętność rozpoznawania dobra, piękna i prawdy, i by byli prostolinijni. Na co dzień precyzyjnie i rzeczowo opisująca rzeczywistość szkolną, pani dyrektor tym razem miała moment zawahania, gdy mówiła o odcięciu pępowiny oraz o tym, że warto być uczniem całe życie, warto pielęgnować w sobie pokorę. Przyczyną zawahania było wzruszenie, kiedy żegnała absolwentów. Nie dziwimy się wcale, jesteśmy społecznością, którą łączą silne więzy.

Z kolei głos zabrał Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz. Okazało się, że motto uroczystości podsunęło mówcy piękny wątek. Mówiąc o trudniejszej drodze, o wyzwaniach, jakie czekają młodego człowieka, pan Starosta życzył absolwentom, by ich droga życiowa obfitowała w sukcesy, nie w trudności – oby było ich jak najmniej. Te, jeśli mądry człowiek rozumie motto Herberta, biorą się z moralnych wyborów, których trzeba dokonywać.

Po przemówieniu Starosty przyszedł moment, by nagrodzić najlepszych absolwentów. Listę nagrodzonych odczytała wicedyrektor szkoły, pani Jolanta Pluta.

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymały:
 • Karolina Kamela IVTH, zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,31, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Grażyna i Maciej Kamela;
 • Marta Król IVTOŚ, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,78, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Monika i Dariusz Król;
 • Anita Kleinszmit IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,58 – absolwentce towarzyszyli rodzice: Magdalena Czyż-Kleinszmit i Krzysztof Kleinszmit.

Nagrody wręczyli Starosta Choszczeński – pan Adam Andriaszkiewicz, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawcy.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, pana Stanisława Dychy, otrzymali:
 • Łukasz Erling IVTOŚ, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,48 – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Iwona i Grzegorz Erling;
 • Martyna Kapińska IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,23 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Beata i Artur Kapińscy;
 • Krzysztof Szymanek IVTB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,00 – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Małgorzata i Dariusz Szymanek.

Nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie – pan Stanisław Dycha, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawcy.

Stypendium ufundowane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku dla najlepszego absolwenta Technikum Budowlanego otrzymał:
 • Rafał Piórkowski IVTB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,94, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Marzena i Jacek Piórkowscy.

Nagrodę wręczyli Zastępca Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pan Rafał Kowalik, dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymały:
 • Klaudia Zaboronek IIILOa, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,41 – absolwentce towarzyszyła babcia – pani Jadwiga Zaboronek;
 • Marta Jamińska IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,05 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Agata i Zbigniew Jamińscy.

Nagrody wręczyli Burmistrz Choszczna – pan Robert Adamczyk, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymał:
 • Marek Nowak IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia 5,12, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Barbara i Tadeusz Nowak.

Nagrodę wręczyli Burmistrz Recza – pan Wiesław Łoński, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Brzustowicza, otrzymała:
 • Angelika Wilk IVTH, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,08 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Ewa i Waldemar Wilk.

Nagrodę wręczyli: Wójt Krzęcina – pan Bogdan Brzustowicz, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrody za aktywny udział w realizacji projektu „Europa jest naszym domem” w ramach Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego:
 • Zuzanna Drwięga;
 • Julita Szremska;
 • Gracjan Ciszek;
 • Marek Nowak.

Nagrodę wręczyli: Wicestarosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i pani Teresa Wiśniewska – koordynator współpracy.

Nagrodę od Radnej Rady Powiatu w Choszcznie, pani Bernardy Ewy Dybowskiej, za działalność artystyczną otrzymała:
 • Karolina Kamela IVTH.

Nagrodę wręczyli: Radna Rady Powiatu w Choszcznie – pani Bernarda Ewa Dybowska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekunka Szkolnego Koła Recytatorskiego – pani Lilla Rybka.

Nagrodę od Rady Rodziców za osiągnięcia sportowe otrzymali:
 • Rafał Piórkowski IVTB;
 • Mateusz Czarnowski IVTB.

Nagrodę wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i nauczyciele wychowania fizycznego.

Nagrodę od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:
 • Karolina Kamela IV TH;
 • Karolina Dzida IV TH;
 • Kinga Łyczko IV TOŚ;
 • Kamila Zimna IV TOŚ;
 • Agata Lewandowska IV TOŚ;
 • Rafał Piórkowski IV TB.

Nagrodę wręczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie –  pani Barbara Zaniewska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekunki Samorządu Uczniowskiego – panie Edyta Tyburczy-Kujawa i Adrianna Dokurno.

Nagrodę od Rady Rodziców za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymała:
 • Marcelina Soroburska IVTH.

Nagrodę wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekun Pocztu Sztandarowego – pan Tomasz Jabłoński.

Nagrodę od Związku Nauczycielstwa Polskiego za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymali:
 • Paweł Garbiak IVTB;
 • Łukasz Erling IVTOŚ.

Nagrodę wręczyli: Członek Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie – pani Teresa Wiśniewska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekun Pocztu Sztandarowego – pan Tomasz Jabłoński.

Nagrodę dla laureatki II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta otrzymała:
 • Marta Król IV TOŚ.

Nagrodę wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, oraz koordynatorki konkursu – panie Kinga Recka-Matyjasik oraz Jadwiga Czyż.

Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, Natalia Rosłon z IIITH. Pożegnała koleżanki i kolegów bardzo ciepło. Oni z kolei wygłosili w założeniu krótkie, acz bardzo treściwe, podsumowania swojego pobytu w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. W finale usłyszeliśmy okolicznościową pieśń w wykonaniu Michaliny Simińskiej z IIITH.

Dziękujemy serdecznie za obecność na uroczystości. Był to dla nas zaszczyt.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa oraz Aneta Tuszyńska-Parol

Comments are closed.