browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podsumowanie realizacji unijnych projektów

Opublikowano przez 13 kwietnia 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie realizacji unijnych projektów została wyłączona


W czwartek 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie, uczestników projektów unijnych realizowanych w naszej szkole z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Choszcznie. Z uczniami spotkali się Pani Renata Cichowska z Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Piekarska – Smus i Pani Aneta Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Tego dnia podsumowano dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. W ramach projektu 47 uczniów wzięło udział w płatnym wakacyjnym stażu, 63 osoby uczestniczyły  w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 35 uczestników projektu ukończyło kurs prawa jazdy kat. B. Połowa uczestników zajęć posiada już uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach projektu 6 uczniów Technikum  Budowlanego  ukończyło kurs spawania MIG/MAG i TIG.

Podczas spotkania Kacper, Paweł, Patryk, Dominik, Krzysiek i Rafał odebrali książeczki spawacza oraz zaświadczenia potwierdzające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu spawacza. Podczas rozmowy z zaproszonymi gośćmi chłopcy wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w projekcie (czterech z nich uczestniczyło we wszystkich formach wsparcia). Stwierdzili że polecają udział w zajęciach tego typu młodszym koleżankom i kolegom, ponieważ nabyli wiedzę, umiejętności, doświadczenie i uprawnienia, które na pewno zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Spotkanie odbyło się w sali 208 – pracowni geograficznej, która zastała wyremontowana i doposażona w ramach drugiego projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt ten skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie 24 uczniów uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki oraz w zajęciach rozwijających z geografii oraz rozwijających ich kompetencje społeczno-prawne. Wszyscy uczestniczą także w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym. Zaproszeni goście mogli zobaczyć zajęcia, które odbywały się w wyposażonych w ramach projektu nowych pracowniach językowych. Oba projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiesława Gruszka

 

Comments are closed.