browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Warsztaty z prawa

Opublikowano przez 19 marca 2018 Możliwość komentowania Warsztaty z prawa została wyłączona

W dniach 27. lutego i 13. marca 2018 r. odbyły się warsztaty z prawa prowadzone przez radcę prawnego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego.

Na pierwszych zajęciach uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie, omawiane wcześniej na lekcji, podstawowe pojęcia prawa karnego, postępowanie sądowe w procesie karnym oraz uczestników biorących udział w tym postępowaniu. W drugiej części zajęć uczniowie podzieleni na grupy zapoznali się z kazusem prawnym. Podzieleni na role sędziego, prokuratora, adwokata i oskarżonych znajdowali na obronę swoich racji argumenty, bronili swojego stanowiska, przytaczając odpowiednie paragrafy z kodeksu karnego. Rozwiązanie tego kazusu okazało się niełatwe, a każda grupa miała inne wytłumaczenie problemu.

Na drugich zajęciach uczniowie zapoznawali się z niektórymi przepisami kodeksu cywilnego, a szczególnie z tymi, które dotyczyły różnego rodzaju umów, z którymi obywatel może spotkać się w swoim życiu. Zapoznanie z rodzajami umów, kto jest podmiotem w tych umowach, jakie znaczenie ma dokładne zapoznawanie się z treścią poszczególnych umów było szczególnie pouczające dla uczestników warsztatów. W trakcie zajęć poruszono zagadnienie skargi konstytucyjnej jako ważnego narzędzia w rękach obywatela i jego adwokata w dochodzeniu przez niego swoich praw i wolności w zetknięciu z niekonstytucyjnymi przepisami zawartymi w aktach prawnych. Spotkanie to było szczególne cenne dla wszystkich uczestników warsztatów, a przygotowujących się do matury z wiedzy o społeczeństwie cenne ze względu na powtórkę do egzaminu z tego przedmiotu, który odbywa się w zakresie rozszerzonym.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.