browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cegiełka na Jubileusz!

Opublikowano przez 20 marca 2018 Możliwość komentowania Cegiełka na Jubileusz! została wyłączona

Serdecznie zapraszamy do wsparcia przygotowań Jubileuszu 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Symboliczną cegiełkę będzie stanowił honorowy wpis do Księgi Pamiątkowej. Wpłaty o wysokości 30 zł można dokonać na konto Rady Rodziców:

19 8359 0005 0021 7743 2000 0003

(w tytule wpłaty należy wpisać: „Cegiełka na Jubileusz”)

Comments are closed.