browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową

Opublikowano przez 1 lutego 2018 Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową została wyłączona


ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
Wykaz zrealizowanych usług cateringowych – Załącznik nr 3. 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4. 
Projekt umowy- załącznik nr 5. 

Załącznik Nr 1  (pobierz)

Załącznik Nr 2  (pobierz)

Załącznik Nr 3  (pobierz)

Załącznik Nr 4  (pobierz)

Załącznik Nr 5 – projekt umowy  (pobierz)

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Comments are closed.