browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja na prawo jazdy i wakacyjne staże

Opublikowano przez 29 stycznia 2018 Możliwość komentowania Rekrutacja na prawo jazdy i wakacyjne staże została wyłączona


Zapraszamy uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możecie wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat.B oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do czwartku 8 lutego 2018 roku przyjmujemy deklaracje uczestnictwa w projekcie w roku 2018 i 2019. W kursie prawa jazdy kat. B mogą wziąć udział uczniowie, którzy do końca czerwca 2019 roku ukończą 18 lat. Deklaracje można pobrać w sali 218. Wypełnioną deklarację należy przynieść do pani Wiesławy Gruszki (sala 218).

Wiesława Gruszka

Comments are closed.