browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Święto Drzewa po raz 11-ty

Opublikowano przez 6 listopada 2017 Możliwość komentowania Święto Drzewa po raz 11-ty została wyłączona

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku. Coroczną inauguracją Święta jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju  i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 16 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka. Od początku partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

W naszej szkole po raz pierwszy akcja „Święto Drzewa” zaistniała w 2007 roku. Jej inicjatorką była Kinga Recka-Matyjasik, która wraz z Dagmarą Haręźlak z Nadleśnictwa Choszczno i Januszem Matyjasikiem z Nadleśnictwa Bierzwnik wdrożyła działania wspólnego sadzenia drzew. I tak przez 11 lat co roku o tej samej porze uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Choszczno i Nadleśnictwa Bierzwnik uczestniczą w akcji. Wielokrotnie towarzyszyły nam władze lokalne jak przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Do akcji w ciągu tego całego czasu udało nam się zaangażować Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie, Przedszkole Publiczne nr 4 oraz lokalną społeczność. Braliśmy udział w sadzeniu drzew na terenie szkoły, warsztatów szkolnych, osiedla mieszkaniowego przy ul. Polnej a także sadziliśmy drzewa w lesie. Naszym spotkaniom towarzyszył dobry humor i bez względu na pogodę wspaniała zabawa.

Mamy tylko nadzieję, że choć działania te mają już 11 lat, to będą nadal przyświecać naszej szkole i dopóki będzie z nami tak wspaniała młodzież klas Technikum Ochrony Środowiska propagująca ideę ekologiczną, będą one kontynuowane przez nią i przyszłe pokolenia.

Kinga Recka-Matyjasik

Comments are closed.