browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Odkryj swój talent”

Opublikowano przez 13 listopada 2017 Możliwość komentowania “Odkryj swój talent” została wyłączona

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
„ODKRYJ SWÓJ TALENT”
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie


„DNI OTWARTYCH DRZWI”

21 – 22 listopada 2017 r., w godzinach od 11.00 do 14.00

 • Prezentacja multimedialna na temat:
  • przebiegu procesu kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia;
  • możliwości dalszej edukacji po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia;
  • oferty kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia.
 • Prezentacja zawodów (warsztaty, wystawa produktów rożnych zawodów, pokaz narzędzi, prezentacje multimedialne).
 • Wizyta w kancelarii szkolnej, spotkanie z doradcą zawodowym.

KONKURSY SZKOLNE

 1. KONKURS na prezentację multimedialną pod hasłem „Mój zawód nie zawodzi”.
 2. KONKURS PLASTYCZNY „Mój zawód – moja pasja”.
 • Uczestnikami konkursów są uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Nr 2
  w Choszcznie.
 • Cele konkursów:
  • Przedstawienie zawodów, w których kształcą się uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Promowanie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 • Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach:
  • Praca grupowa – kategoria przeznaczona dla klas.
  • Praca indywidualna – kategoria przeznaczona dla uczniów. Każdy uczeń może oddać jedną pracę.

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM SEKTOREM GOSPODARCZYM

KONFERENCJA POD HASŁEM „Prezentacja możliwości włączenia rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu”

23 listopada 2017 r., w godzinach od 13.00 do 15.00

Program konferencji:

 • Omówienie dotychczasowej i aktualnej współpracy z rodzimym sektorem przedsiębiorców, biorących aktywny udział w procesie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych.
 • Zasady zatrudniania pracowników młodocianych, ich funkcjonowanie w oparciu o prawo pracy.
 • Bariery utrudniające włączanie się pracodawców w proces praktycznej nauki zawodu.
 • Oczekiwania pracodawców wobec instytucji wspomagających proces praktycznej nauki zawodu.
 • Podsumowanie i wnioski.

Comments are closed.