browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

99-ta rocznica odzyskania niepodległości

Opublikowano przez 12 listopada 2017 Możliwość komentowania 99-ta rocznica odzyskania niepodległości została wyłączona

11-go listopada 2017 r. minęła 99-ta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodzone w tym dniu święto jest szczególnie drogie sercu każdego Polaka. Dzień ten upamiętnia dwa istotne wydarzenia: przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy nad polskim wojskiem oraz podpisanie przez Niemcy zawieszenia broni. Zakończyła się I wojna światowa. W nowym porządku powojennym powstały nowe państwa, w tym Polska. Tak ważne wydarzenie zostało uczczone przez społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uroczystym apelem, który odbył się 9-go listopada 2017 r. Mottem apelu były słowa Józefa Piłsudskiego:

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

Zgromadzonych w hali sportowej przywitali prowadzący: Kamil Kowalczyk z klasy IIILO i Magdalena Naskręt z klasy IIITH. Następnie przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły pani Barbara Ciecierska, która przypomniała wszystkim, jaką wartością jest niepodległość, suwerenność kraju i wolność jego obywateli. Pani Dyrektor podkreśliła wagę codziennych postaw, bo to właśnie każdego dnia buduje się Ojczyznę. Swoje rozstrzygnięcie na apelu znalazły także konkursy szkolne.

W tym roku szkolnym realizujemy zadania w ramach ogólnopolskich konkursów: “Uczeń bezpieczny w sieci” i “Szkolny klub ekologów”. Jednym z zadań był konkurs “Ekologia na co dzień”. Po ocenie prac I miejsce wywalczyła klasa IIILOa, II miejsce ILOa, a III miejsce IITB. Znamy również zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej. I miejsce zdobyła klasa IIa, II miejsce uczniowie z klasy IIITOŚ, a III miejsce klasa Ia. W dniach 21 – 24 listopada będziemy gospodarzem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Już rozpoczęliśmy działania promujące Branżową Szkołę I Stopnia. Odbyły się dwa konkursy:

  • na prezentację multimedialną pod hasłem “Mój zawód nie zawodzi” – w kategorii praca indywidualna wygrał Kacper Stańczyk z IIa, a w kategorii praca grupowa klasa IIIb;
  • plastyczny “Mój zawód – moja pasja” – w kategorii praca indywidualna wygrała Kinga Wieczorek z Ib, a w kategorii praca grupowa klasa Ib.

Po wręczeniu nagród pani Dyrektor zaprosiła społeczność szkolną na lekcję historii, którą przygotowała razem z uczniami pani Beata Zgorzelska. W związku z tym, że bieżący rok szkolny Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska, ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej” w czasie prezentowanej na apelu lekcji historii postanowiono przypomnieć wysiłek zbrojny Polaków w ich walce o Niepodległą w XIX i XX wieku. Narratorzy lekcji, Kaja Ignatowicz i Ewelina Salamon z klasy ILO, zabrały słuchaczy w niezwykłą podróż, która zaczęła się wraz z utratą polskiej państwowości. Przypomniały o walce Legionów Polskich u boku Napoleona, o wysiłku powstańców walczących w powstaniach z 1830 r., 1846 r. i 1863 r. z wojskami zaborcy. Nadzieje Polaków o Niepodległej spełniły się wraz z zakończeniem I wojny światowej. Polakom nie dane jednak było cieszyć się nią długo, wkrótce znowu musieli udowodnić, że cenią niepodległość swojego kraju więcej niż własne życie. Narratorzy przypomnieli o udziale Polaków w bitwach czasie II wojny światowej oraz zawiedzionych nadziejach po wojnie, gdy się okazało, że Polska, o którą walczyli, nie jest taka, jaką sobie wyobrażali – Wolna, Niepodległa, Suwerenna.

Apel wzbogaciła prezentacja multimedialna z fragmentami filmów. Prezentację przygotowali uczniowie klasy IIILO Adam Senska i Kornel Fiłka. Tłem narracji były melodie: mazurki Chopina oraz pieśni Marka Grechuty. Podczas apelu wiersze recytowali: Karolina Kamela z klasy IVTH, Patrycja Kubicka z klasy ITH i Marek Nowak z klasy IIILO.

Apel uświetniły piosenki w wykonaniu wspaniałych szkolnych artystów: Jakuba Skorego z klasy III TB i Michaliny Simińskiej z klasy IIITH. Wykonania były niezwykle wzruszające i niewątpliwie przyczyniły się do powstania podniosłej atmosfery listopadowego apelu. Na długo zapadnie nam w pamięć apel o tych, którzy o Niepodległą walczyli i dzięki którym wolną Polską cieszymy się dzisiaj.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.