browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Samorządy mają głos”

Opublikowano przez 5 października 2017 Możliwość komentowania „Samorządy mają głos” została wyłączona

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Zespół Szkół Nr 2 wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma ona an celu wspieranie uczniów, uczennic i nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwijaniem samorządności w szkole. Dzięki akcji dowiadujemy się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, ale także poza nią.

Szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędzający w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Szkoła to także miejsce spotkań, które powinno dawać możliwość rozmowy o sprawach nas dotyczących, wspólnego rozwiązywania bieżących problemów i wprowadzania w życie pomysłów na zmiany. Szkoła może być społecznością tworzoną wspólnie przez uczniów, uczennice, nauczycieli, dyrekcje i rodziców, a także osoby z najbliższego otoczenia. W szczególności Samorząd Uczniowski powinien pełnić zasadniczą funkcję w przygotowaniu młodych ludzi do roli świadomych i aktywnych obywateli i obywatelek.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Przewodniczącą SU została Natalia Rosłon z klasy IIITH, zastępcami przewodniczącej Alicja Polak z klasy IILOa i Michał Pruc z klasy IA Branżowej Szkoły I Stopnia.

Pamiętajcie – Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i uczennice!

Adrianna Dokurno

Comments are closed.