browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie ofertowe – kurs spawacza

Opublikowano przez 14 września 2017 Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe – kurs spawacza została wyłączona


W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:   Doposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie – Kurs spawacza.

Ze szczegółami zapytania ofertowego można zapoznać się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia warsztatów szkolnych – kurs spawacza (pobierz)

Comments are closed.