browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacje dotyczące pierwszego przetargu

Opublikowano przez 22 września 2017 Możliwość komentowania Informacje dotyczące pierwszego przetargu została wyłączona


Informacja w trybie art. 181 Pzp  (pobierz)

Decyzja o unieważnieniu – przatarg (pobierz)

 

Comments are closed.