browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Opublikowano przez 25 sierpnia 2017 Możliwość komentowania Rozpoczynamy realizację nowego projektu została wyłączona

Od września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie będzie realizowany projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

W ramach projektu 48 uczniów Liceum Ogólnokształcącego weźmie udział w zajęciach  dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia opartych na metodzie eksperymentu z geografii, w warsztatach społeczno-prawnych oraz w indywidualnym doradztwie zawodowym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy uczniów/uczennic poprzez rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i pracy zespołowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

 

Comments are closed.