browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja dla pierwszoklasistów

Opublikowano przez 2 lipca 2017 Możliwość komentowania Informacja dla pierwszoklasistów została wyłączona

Spotkanie z wychowawcami klas pierwszych odbędzie się 06 lipca o godz. 9.00.

Zapraszamy

Comments are closed.