browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wizyta w oczyszczalni ścieków

Opublikowano przez 5 czerwca 2017 Możliwość komentowania Wizyta w oczyszczalni ścieków została wyłączona

W czwartek 1 czerwca br. uczniowie z klasy IITOŚ byli z coroczną wizytą w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie.

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesami mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków z miasta i ościennych miejscowości. Przy wejściu do zakładu zapoznaliśmy się ze schematem naszej oczyszczalni, następnie przewodnik przedstawił nam kolejne etapy oczyszczania ścieków: piaskownik, komory napowietrzające, osadniki wtórne, zagęszczacz osadu, wirówkę do osadu i poletka osadowe. Zwiedziliśmy również sterownię, z której proces oczyszczania sterowany jest komputerowo i laboratorium, w którym przeprowadza się podstawowe badania oczyszczonych ścieków.

Zajęcia w plenerze bardzo nam się podobały. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić zajęcia w zmodernizowanej już oczyszczalni.

Jadwiga Czyż

Comments are closed.