browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pół roku realizacji projektu za nami

Opublikowano przez 18 czerwca 2017 Możliwość komentowania Pół roku realizacji projektu za nami została wyłączona

Pół roku temu otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie informację, że od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację w naszej szkole projektu unijnego „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano następujące formy wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie: 25 uczniów rozpoczęło udział w Kursie prawa jazdy kat. B, 43 osoby uczestniczyły w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym, a 45 osób w najbliższe wakacje weźmie udział w płatnych stażach zorganizowanych u lokalnych pracodawców. W marcu odbyła się rekrutacja 12 uczestników projektu, którzy po wakacjach wezmą udział w Kursie spawacza, a kolejne 16 osób czeka na rozpoczęcie w nowym roku szkolnym Kursu prawa jazdy kat. B. Projekt będzie trwał jeszcze przez dwa lata szkolne: 2017/2018 i 2018/2019. Po wakacjach planowana jest rekrutacja nowych uczestników projektu spośród uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Mamy nadzieję, że zainteresowanie udziałem w projekcie nie zmaleje. Docelowo w projekcie, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego planowany jest udział 90 uczniów naszej szkoły.

Dla uczestników projektu z naszej szkoły zaplanowaliśmy jeszcze jedna formę wsparcia: Stypendium dla najlepszego ucznia szkoły zawodowej w każdym typie szkoły. Do rozdania mamy pięć stypendiów. Aby otrzymać to stypendium wystarczy uzyskać największą ilość punktów w Technikum Budowlanym, Technikum Handlowym, Technikum Ochrony Środowiska, Zasadniczej Szkole Zawodowej- zawód ślusarz lub Zasadniczej Szkole Zawodowej – klasa wielozawodowa. Jeśli jesteś uczestnikiem projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”, osiągasz dobre wyniki w nauce, masz wysoką frekwencję i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania możesz ubiegać się o przyznanie stypendium. Wnioski, wraz z Planem Rozwoju Ucznia przyjmujemy w sekretariacie szkoły i w sali 218 do piątku 30 czerwca.

Plan rozwoju ucznia (pobierz)

Regulamin stypendium (pobierz)

Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz)

Wiesława Gruszka

 

Comments are closed.