browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Opublikowano przez 21 czerwca 2017 Możliwość komentowania Bezpieczeństwo podczas wakacji została wyłączona

Czym jest handel ludźmi i o czym należy pamiętać, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. To temat zajęć przeprowadzonych dziś przez policjantów w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i handlu narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego rejonu świata. Co roku około 2 mln ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci

Edyta Tyburczy-Kujawa

 

Comments are closed.