browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zgodni w jednym – wysoki poziom

Opublikowano przez 2 kwietnia 2017 Komentarzy (0)

Relacjonując uczestnictwo naszych uczniów w konkursach, bardzo często ekscytujemy się miejscami, ale tym razem warto odwołać się do wygłoszonych w kuluarach słów pana Ryszarda Chruściela – jednego z inicjatorów oraz organizatora Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej poświęconego pamięci ks. prałata Jana Abramskiego, który to konkurs 01.04.2017 r. po raz kolejny odbył się w auli Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie. Pan Ryszard Chruściel, mówiąc o konkursie, wspomniał o tym, że jego ideą jest uczestnictwo wciąż nowych pokoleń recytatorów, dla których praca z wartościowym tekstem to również odkrywanie dziedzictwa. Podobnie rzecz się ma z konkursem kolęd. “Chcę wziąć udział” – mówią utalentowani soliści. “Dobrze – odpowiada pan Ryszard – ale przyprowadź swoją klasę, zaśpiewacie wspólnie”. W związku z tym już tysiące młodych ludzi nauczyło się śpiewać kolędy. Konkursów, w których liczą się li tylko laury, jest mnóstwo. Te dwa konkursy organizowane przez Akcję Katolicką, czyli konkurs recytatorski i konkurs kolęd, są inne. One budują wspólnotę.

Taka idea stawia wysokie wymagania jury konkursu recytatorskiego. Jego zadaniem jest nie tylko selekcja, ma ono również krzewić wartości, których nośnikiem jest poezja.

W jury oceniającym wykonawców podczas XVIII. Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej poświęconego pamięci ks. prałata Jana Abramskiego zasiedli: pani Anna Lewicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie; pani Elżbieta Olczak – polonistka oraz instruktor teatralny z Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie; pani Elwira Strejko z ramienia Akcji Katolickiej; pan Piotr Figas – polonista z Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie oraz ksiądz Marek Gajowiecki jako przewodniczący.

To właśnie ksiądz Marek podsumował prace jurorów. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konkursu, instruktorom oraz rodzicom wykonawców, i ogłosił werdykt. Zanim to jednak nastąpiło, posłużył się epizodem z własnego życia – ciekawą dyskusją z młodzieżą o tradycji – by podkreślić rolę wspólnotowego charakteru spotkania w auli ZS nr 2. Nam pozostaje zrelacjonować najważniejsze wnioski oraz dodać kilka słów od siebie.

Po pierwsze jury zwróciło uwagę na bardzo twórcze poszukiwania tekstów nowych, odpowiadających i czasom, i wrażliwości wykonawców. Oczywiście można by chcieć jeszcze lepszego doboru tekstów, ale to tylko rozbudzony apetyt, bo chociażby w grupie najmłodszej w sposób wyjątkowy dobór tekstów oceniono jednogłośnie bardzo wysoko, a umiejętna praca instruktorów, której rezultatem było piękne przełożenie wrażliwości autorów na wrażliwość wykonawców, pozwoliła jury podjąć precedensową decyzję. Wyróżniono wszystkich wykonawców.

Dlatego też jurorzy oczekiwali wysokiego poziomu w nieco starszej grupie. Nie zawiedli się, ponieważ i tutaj wykonawcy zaprezentowali ciekawe utwory, a wielu z nich podbiło serca surowej komisji. Warto wspomnieć o tym, że pojawił się nawet wiersz napisany przez samą wykonawczynię, Aleksandrę Dziedzic, a w historii konkursu już raz takie zdarzenie miało miejsce. Wypada poprzeć podobne poszukiwania.

Na wielobarwnym tle wykonawców najmłodszych nieco blado wypadli gimnazjaliści. Jury, znając kilkoro z nich, ponieważ uczestniczą oni w Konkursie rok w rok, oczekiwało przepięknych wykonań. Tymczasem zdarzały się nawet momenty, w których zapominano tekstu. Niestety, osiemnastoletnia historia Konkursu zobowiązuje, i jury musiało podjąć decyzję o nieprzyznaniu dwóch pierwszych miejsc. Ponieważ jednak uczestnicy wiernie Konkursowi towarzyszą i rozwijają swoje umiejętności, pewnie jeszcze nie raz wzbudzą zachwyt. Być może nawet podczas jubileuszowego, 20-tego już Konkursu.

Ksiądz Marek, podobnie jak w grupie najmłodszej, w grupie ponadgimnazjalnej docenił dobór repertuaru. Wskazał też walory wykonawców – zadaniem nie lada było przyznać poszczególne miejsca. W pracach jury starły się bowiem dwie koncepcje. Niektórzy jurorzy preferują wyraziste, ekspresyjne wykonania, inni zaś optują za liryczną nutą. I to właśnie te dwie tendencje dały w rezultacie werdykt nagradzający wszystkich wykonawców grupy ponadgimnazjalnej. W pełni zasłużenie, dlatego że każdy z recytatorów stał się powodem długiej dyskusji. Wypada cieszyć się, że idea konkursu znajduje takie odzwierciedlenie w twórczych i pięknych wykonaniach poezji.

Oto pełna lista nagrodzonych:

I. Kategoria szkół podstawowych, klasy I-III:

 1. miejsce ex aequo – Piotr Sakowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie, Bartosz Szatkowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie;
 2. miejsce – Małgorzata Strzelczyk – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie;
 3. miejsce – Lena Kaczmarek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie.

Wyróżnienia:

Jury wyróżniło wszystkich uczestników.

II. Kategoria szkół podstawowych, klasy IV-VI:

 1. miejsce – Kinga Gębarska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie;
 2. miejsce – Aleksandra Dziedzic – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie;
 3. miejsce – Michalina Kasperczuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie.

Wyróżnienia:

 1. Weronika Wesoła – Szkoła Podstawowa w Zamęcinie;
 2. Ada Kłos – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie.

III. Kategoria gimnazjów:

 1. miejsce – nie przyznano;
 2. miejsce – nie przyznano;
 3. miejsce – Chandi Singh – Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Wyróżnienie: Julia Budynek z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

IV. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

 1. miejsce – Łukasz Sieklucki – Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie;
 2. miejsce ex aequo – Karolina Kamela i Natalia Rosłon – Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie;
 3. miejsce – Aleksandra Zylak – Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie;

V. Nagroda Publiczności:

Piotr Sakowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie.

VI. Nagroda specjalna proboszcza Parafii p.w. Narodzenia NMP w Choszcznie Ks. Dziekana prob. kan. mgr. Grzegorza Suchomskiego:

Piotr Sakowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie.

Fotografie: Piotr Figas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *