browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Żegnamy maturzystów 2017

Opublikowano przez 29 kwietnia 2017 Możliwość komentowania Żegnamy maturzystów 2017 została wyłączona

Przy pożegnaniach klas kończących szkołę nie padają słowa niepotrzebne, zbędne. Z całego kilkuletniego gwaru szkolnego, na który składają się i rozmowy poważne, i żarty, i nawet drobne spory pokoleniowe, pozostają słowa najważniejsze, będące esencją relacji szkolnych. Każde wypowiedziane przy pożegnaniu słowo ma znaczenie, i każdy, kto je wypowiada, ma świadomość wagi słów. Gdyby wskazać kluczowe dla pożegnania tegorocznych maturzystów słowa, trzeba by każde z nich jeszcze raz podkreślić. Zaufanie, mądrość decyzji, odpowiedzialność, wybór, radość, przyszłość – to właśnie te pojęcia przyświecały uroczystości pożegnania klas maturalnych 2017, które odbyło się w hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 28.04.2017 r.

Jak wielkie znaczenie ma proces wychowania młodego pokolenia mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego, dowiedli znamienici goście, którzy licznie przybyli na uroczystość. Zaszczycili nas swoją obecnością:

Pan Adam Andriaszkiewicz – Starosta Choszczeński; Pan Stanisław Dycha – Przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie; Pani Wioletta Kaszak – Wicestarosta Choszczeński; Pan Zbigniew Stróżyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie; Pan Henryk Bokun – Radny Rady Powiatu w Choszcznie; Pani Magdalena Sieńko – Zastępca Burmistrza Choszczna; Pani Mariola Kowalewska – Sekretarz Gminy Drawno; Pan Wiesław Łoński – Burmistrz Recza; Pan Adam Błaszczyk – Wójt Gminy Bierzwnik; Pan Stefan Szemlij – Radny Rady Miejskiej w Choszcznie, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Choszcznie; Pan Mirosław Dzidek – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie; Pan Paweł Kasiński- przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie; Pani Ewa Datoń – Zatępca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie; Pani Monika Kotrzewska – Zastępca Prezesa Zarzadu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku; Pani Barbara Naskręt – Prezes Oddziału ZNP w Choszcznie; Pani Barbara Zaniewska – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania;  Pan Robert Garbiak – Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie; Pan Jerzy Białach – Przyjaciel Szkoły; Pan Emil Płonka – Przyjaciel Szkoły.

Uroczystość rozpoczęli Natalia Rosłon z IITH i Kamil Kowalczyk z IILOa, którzy zaprezentowali motto zaczerpnięte z twórczości Josepha Conrada i odczytali wizję szkoły. Następnie Michalina Simińska z IITH uraczyła zgromadzonych nastrojową piosenką. Michalina wszystkim się spodobała i w dobrych humorach czekano na dalsze punkty programu. Prowadzący przywitali gości i przedstawili tegorocznych absolwentów:

 • III Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią, panią Edytą Tyburczy-Kujawą oraz wcześniejszym wychowawcą, panem Piotrem Figasem;
 • IV Technikum Budowlanego z wychowawczynią, panią Agnieszką Kurpiewską;
 • IV Technikum Handlowego z wychowawczynią, panią Wiesławą Gruszką;
 • IV Technikum Ochrony Środowiska z wychowawczyniami, panią Jadwigą Czyż i panią Anną Komorowską.

Bohaterom uroczystości Łukasz Baranowski, sam będący tegorocznym absolwentem, zadedykował pieśń zatytułowaną “Moja klasa”. Słuchaliśmy Łukasza przez ostatnie lata wiele razy, ale tym razem nie mógł ukryć nuty żalu.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska. Przywitała wszystkich gości i szczególne słowa skierowała do rodziców absolwentów. Mówiła o zaufaniu, jakim szkołę obdarzono, mówiła o ciężkiej pracy, by tego zaufania nie zawieść, wyraziła także przekonanie, że kilka lat spędzonych w szkole nauczyło absolwentów umiejętności rozpoznawania swoich możliwości oraz umiejętności podejmowania mądrych decyzji, by  potencjał wykorzystywać jak najlepiej.

Z kolei Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz, którego przemówienia wysłuchaliśmy chwilę później, będąc jeszcze pod wpływem słów pani dyrektor, odwołał się do sytuacji wyboru szkoły. Młodzi ludzie, wybierając wspólnie z rodzicami szkołę, oczekują rozwoju i otwarcia nowych dróg. Pan Starosta wyraził przekonanie,  że wybierając ofertę Zespołu Szkół Nr 2, absolwenci uczynili słusznie. Teraz, po ukończeniu szkoły, stoją przed kolejnym wyborem – dalszej drogi kształcenia. Niech podejmą mądre decyzje i niech przyszłość będzie dla nich otwarta. Te życzenia stały się zapowiedzią kolejnej części uroczystości, w czasie której najlepsi absolwenci zostali wyróżnieni.

Wicedyrektor szkoły, pani Jolanta Pluta, rozpoczęła tę część uroczystości, odczytując treść listu gratulacyjnego dla rodziców wyróżnionych uczniów:

Szanowni Państwo,
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich składają serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie, gratulując uzyskania przez córkę/syna bardzo dobrych wyników w nauce i życząc wielu sukcesów.

Najlepsi absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich zostali uhonorowani ufundowanymi przez władze samorządowe nagrodami:

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, Pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymali:
 • Weronika Nahorska III LO a, zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,12, świadectwo
  z wyróżnieniem;
 • Małgorzata Adamek IV TOŚ, zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,04, świadectwo
  z wyróżnieniem;
 • Oskar Lindner IV TB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,77, świadectwo
  z wyróżnieniem;
 • Paulina Goliszek IV TH, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,77, świadectwo
  z wyróżnieniem

Listy gratulacyjne od Pana Adama Andriaszkiewicza, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawców otrzymali Państwo Izabela i Piotr Nahorscy, Barbara i Arkadiusz Adamek, Anna i Dariusz Lindner, Agnieszka i Dariusz Goliszek.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, Pana Stanisława Dychy, otrzymali:
 • Anna Sowińska III LO a, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,47;
 • Weronika Kośmider III LO a, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,35;
 • Natalia Jastrząbek IV TOŚ, zachowanie wzorowe średnia ocen 4,30;
 • Szymon Kamiński IV TB, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,03

Listy gratulacyjne od Pana Stanisława Dychy, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawców otrzymali Państwo Halina i Roman Sowińscy, Halina i Andrzej Kośmider, Bogumiła i Mieczysław Jastrząbek, Grażyna i Piotra Kamińscy.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, Pana Roberta Adamczyka, otrzymali:
 • Natalia Apanasowicz III LO a, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,47;
 • Maja Kmieć III LO a, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,35;
 • Dominika Roszycka IV TH, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,08;
 • Hanna Komorek IV TOŚ, zachowanie bardzo dobre, średnia 4,04.

Listy gratulacyjne od Pani Magdaleny Sieńko, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawców otrzymali Państwo Mariola Kaczorowska, Katarzyna i Artur Kmieć, Beata Roszycka, Anna Dokurno i Grzegorz Komorek.

Nagrodę Burmistrza Drawna, Pana Andrzeja Chmielewskiego, otrzymał:
 • Bartłomiej Turkosz IV TB, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,00.

List gratulacyjny od Pani Marioli Kowalewskiej, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawcy klasy otrzymali Państwo Małgorzata i Czesław Turkosz.

Nagrodę Burmistrza Recza, Pana Wiesława Łońskiego, otrzymała:
 • Joanna Stefańska IV TH, zachowanie bardzo dobre, średnia 4,76, świadectwo
  z wyróżnieniem.

List gratulacyjny od Pana Wiesława Łońskiego, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawcy klasy otrzymali Państwo Iwona i Krzysztof Stefańscy.

Nagrodę Wójta Bierzwnika, Pana Adama Błaszczyka, otrzymali:
 • Amanda Działak, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,77, świadectwo z wyróżnieniem;
 • Konrad Serwa IV TOŚ, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,81, świadectwo
  z wyróżnieniem;
 • Łukasz Salamon IV TOŚ, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,67.

List gratulacyjny od Pana Adama Błaszczyka, Pani Barbary Ciecierskiej i wychowawców otrzymali Państwa Elżbieta i Marek Działak, Małgorzata i Robert Serwa, Wanda i Dariusz Salamon.

Pani dyrektor Jolanta Pluta wyczytała również nagrodzonych za inne osiągnięcia.

Nagrodę od Związku Nauczycielstwa Polskiego za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymały:
 • Weronikę Nahorską III LO a;
 • Paulina Goliszek IV TH.

Nagrodę wręczyły: Pani Barbara Naskręt, Pani Barbarę Ciecierska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, Pani Edyta Tyburczy-Kujawa i Pani Aneta Tuszyńska-Parol.

Nagrodę od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za działalność wolontariacką otrzymały:
 • Maria Chorbińska III LO a;
 • Weronika Kośmider III LO a.

Nagrodę wręczyły: Pani Barbara Zaniewska, Pani Barbara Ciecierska oraz opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza, Pani Wiesława Gruszka.

Nagrodę od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku działalność wolontariacką otrzymali:
 • Anna Sowińska III LO a;
 • Krzysztof Wawrzak IV TB.

Nagrodę wręczyły: Pani Monika Kostrzewska, Pani Barbara Ciecierska oraz opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza, Pani Wiesława Gruszka.

Nagrodę od Rady Rodziców za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymała:
 • Maja Kmieć III LO a.

Nagrodę wręczyli: Pan Robert Garbiak, Pani Barbara Ciecierska oraz opiekun pocztu sztandarowego, Pan Tomasz Jabłoński.

Nagrodę od Rady Rodziców za działalność artystyczną otrzymali:
 • Weronika Nahorska III LO a;
 • Natalia Apanasowicz III LO a;
 • Szymon Kamiński IV TB;
 • Łukasz Baranowski IV TH.

Nagrodę wręczyli: Pan Robert Garbiak, Pani Barbara Ciecierska oraz opiekunka Szkolnego Koła Recytatorskiego, Pani Lilla Rybka.

Nagrodę od Rady Rodziców za wyróżniające umiejętności w zawodzie technik budownictwa otrzymał:
 • Oskar Lindner IV TB.

Nagrodę wręczyli: Pan Robert Garbiak, Pani Barbara Ciecierska oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, Pan Jan Kowalonek i Pan Tomasz Jabłoński.

Po ceremonii wręczenia nagród do wszystkich absolwentów zwróciła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Karolina Kamela z III TH. Słowa pożegnania były jednocześnie przesłaniem na przyszłość. Utytułowana recytatorka, Karolina umiejętnie wykorzystała wiersz Adama Asnyka “Do młodych”, by powiedzieć, że kończący szkołę rocznik może przysłużyć się ojczyźnie, o ile własne cele będzie potrafił ujrzeć w kontekście spraw ogólniejszych.

Jesteśmy jednak tego pewni, a dowodem były krótkie pożegnania przedstawicieli poszczególnych klas wygłoszone po otrzymaniu od dyrekcji maturalnych długopisów. Każdy mówca chciał popisać się elokwencją, humorem i sprawnym językiem. Ten punkt programu uroczystości udał się znakomicie, ponieważ absolwenci albo sprytnie włączyli terminologię zawodową do swoich pożegnań, albo przemycili zabawne młodzieżowe wątki, albo po prostu wzruszyli zgromadzonych. W każdym razie publiczność reagowała żywo, usłyszeliśmy śmiech i brawa. Łez również nie zabrakło.

Na koniec Jakub Skory z II TB i jeszcze raz Łukasz Baranowski z IV TH zaprezentowali piosenkę, a jej wykonanie na tyle się spodobało, że aplauz opóźnił nieco spotkanie w klasach, gdzie wychowawcy ostatni raz spotkali się z absolwentami, by wręczyć im świadectwa. W tym czasie rodzice zostali zaproszeni na posiłek do czytelni szkolnej.

Dziękujemy naszym gościom za uczestnictwo w uroczystości. Wypada też pochwalić młodzież, która przyzwyczajona do wypracowanego szkolnego ceremoniału, zachowywała się godnie i uroczyście. Natomiast pani Lilla Rybka czuwająca nad przygotowaniem wykonawców pokazała, że ciągła praca wszystkich nauczycieli polegająca na odnajdywaniu szkolnych talentów, służy dobru szkoły.

O uroczystości czytaj:

Fotografie: Aneta Tuszyńska-Parol i Tomasz Płonka

Comments are closed.