browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szkoła Młodych Patriotów

Opublikowano przez 3 kwietnia 2017 Komentarzy (0)

W okresie od 15 września 2016 do 15 marca 2017 roku Zespół Szkół Nr 2 im.Noblistów Polskich w Choszcznie brał udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła młodych patriotów”. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Przystępując do konkursu, szkoła przyjęła na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury konkursu.

Zadania konkursu:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”.
  2. Przygotowanie plakatu „Patriota, dla którego ojczyzna była dobrem najwyższym”.
  3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

Wszystkie zadania zostały przez nas wykonane i ocenione przez jury konkursu.

Czekamy na certyfikat!

Adrianna Dokurno

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *