browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Święta majowe

Opublikowano przez 27 kwietnia 2017 Możliwość komentowania Święta majowe została wyłączona

25 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji świąt majowych. Na początku maja obchodzimy bowiem kilka ważnych rocznic upamiętniających wydarzenia historyczne. Warto tutaj je przypomnieć:

1 maj to Święto Pracy obchodzone od 1890 roku na świecie, a w Polsce jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto zostało ustanowione na pamiątkę strajku chicagowskich robotników walczących o podstawowe prawa każdego pracownika do godnej pracy.

1 maj to także ważna rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 13 lat naszej obecności w strukturach unijnych. Z historią integracji europejskiej jest związany Dzień Europy przypadający na 9. maja. Jest on ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Roberta Schumana, dokumentu, który zapoczątkował proces jednoczenia Europy.

Symboliczną datą jest 2. maj. Jest to dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20. lutego 2004 roku.

3 maj to Święto Konstytucji ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji.

Ważną rocznicą, którą należy przypominać jest 8. maja. W tym dniu obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. 8. maja 1945 roku nazistowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację przed przedstawicielami koalicji antyhitlerowskiej.

 

Prowadzący apel Kamil Kowalczyk z klasy IILO i Aleksandra Józefiak z klasy ILO przypomnieli zebranym o przypadających świętach majowych. Zaprosili do wysłuchaniu części artystycznej, poświęconej uchwaleniu pierwszej w historii Polski konstytucji.  

Okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej przedstawili Łukasz Sieklucki z klasy IITB oraz Izabela Zawadowska z klasy IILO. W wierszach recytowanych przez uczennice: Klaudię Dziurzyńską z klasy IILO oraz Weronikę Ditmar i Weronikę Szymczak z klasy ILO można było odnaleźć zarówno radość i dumę z sukcesu, jakim było uchwalenie dokumentu, który tworzył podstawy nowoczesnego państwa, jaki i smutek w związku z tragicznymi wydarzeniami, które doprowadziły do upadku RP w XVIII wieku. W tle recytowanych wierszy można było usłyszeć kompozycje fortepianowe Fryderyka Chopina i Polonez Michała Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Oprawę muzyczną apelu przygotowali: Kornel Fiłka i Adam Senska z klasy IILO.

Po zakończeniu części artystycznej apelu głos zabrała dyrektor szkoły pani Barbara Ciecierska, przypominając jeszcze raz o ważnych i symbolicznych datach majowych. Tradycyjnie na apelu zostały wręczone wyróżnienia i nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy na różnych konkursach i zawodach.

Podczas apelu przypomniano o dwóch ważnych rocznicach. W tym roku obchodziliśmy 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, w których określone zostały cele europejskiej wspólnoty gospodarczej. 2. kwietnia 2017 r. minęła 20. rocznica uchwalenia konstytucji RP. W obu dokumentach odnajdujemy fundamentalne, uniwersalne wartości, istotne dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa: demokracja, praworządność, prawa człowieka.

Beata Zgorzelska

 

Comments are closed.