browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano przez 5 stycznia 2017 Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

W związku z realizacją projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz badań wstępnych przed stażem dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uczestniczących w ww. projekcie. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno lub na e-mail sekretariatch@vp.pl do dnia 12 stycznia 2017r.

 

Comments are closed.