browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Opublikowano przez 3 stycznia 2017 Komentarzy (0)

znaki-do-projektu-dobre

Od stycznia 2017 roku do 30 września 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie będzie realizowany projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W ramach projektu 90 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej weźmie udział w płatnych wakacyjnych stażach oraz w indywidualnym doradztwie zawodowym. Dodatkowo 60 z tych osób będzie miało możliwość uczestniczenia w kursie na prawo jazdy kat. B, a 12 w kursie spawacza.

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

 

Wiesława Gruszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *