browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja na prawo jazdy

Opublikowano przez 11 stycznia 2017 Komentarzy (0)

znaki-do-projektu-dobre

Rozpoczynamy nabór uczestników Kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej grupie w kursie może wziąć udział 12 uczniów klas 2 i 3 Technikum oraz klasy 2   Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie, którzy do 30 kwietnia 2017 roku ukończą 18 lat.

Każda osoba, która weźmie udział w Kursie prawa jazdy kat. B musi także wziąć udział w indywidualnym doradztwie zawodowym oraz w wakacyjnym stażu.

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w zajęciach zadecyduje suma punktów uzyskanych za: średnią ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencję, ocenę z zachowania oraz miejsce zamieszkania (wieś – dodatkowy 1p).

Formularze rekrutacyjne można pobrać w sali 218 lub na naszej stronie internetowej. Wypełnione formularze należy oddać do pani Wiesławy Gruszki do środy 18 stycznia 2017 do godziny 13:00. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie podana 23 stycznia 2017r.

Po feriach odbędzie się rekrutacja uczestników Kursu na prawo jazdy kat. B w roku szkolnym 2017/2018 (6 uczestników – IX-XII 2017r; 9 uczestników – I-III 2018r; 9 uczestników – IV-VI 2018r) oraz w Kursie spawacza (6 osób). Po zakończeniu klasyfikacji semestralnej swoje zgłoszenie do udziału w projekcie będą mogli składać także uczniowie klas I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Wiesława Gruszka

Oświadczenie o ocenach i frekwencji 2017  (pobierz)

Zgłoszenie uczestnika 2017 (pobierz)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *