browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obchody Dnia Wolontariusza

Opublikowano przez 9 grudnia 2016 Komentarzy (0)

Od trzech lat Dzień Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie jest dniem, w którym Szkolny Klub Wolontariatu dziękuje całej społeczności szkoły za włączanie się w liczne akcje charytatywne inicjowane przez klub.

5 grudnia 2016 roku Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował wizytę w szkole Świętego Mikołaja. W ostatnim tygodniu listopada dzielne wolontariuszki przygotowały słodkie niespodzianki dla wszystkich klas i pracowników szkoły o rozdanie których poprosiły Mikołaja.

Spotkania Mikołaja z poszczególnymi klasami przebiegały według poniższego scenariusza:

Wejście Śnieżynek, wyjaśniających klasie co się dzieje.

„5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W podziękowaniu za zaangażowanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w liczne akcje charytatywne w całym 2016 roku podczas przerwy w podróży z dalekiej Laponii zatrzymał się u nas Św. Mikołaj. Gdy dowiedział się, że uczniowie naszej szkoły nigdy nie pozostają obojętni na los słabszych, potrzebujących wsparcia postanowił odwiedzić dzisiaj wszystkie klasy i spotkać się z uczniami. Przywitajmy niespodziewanego, choć oczekiwanego gościa

Po wejściu Mikołaja okazało się, że oprócz słodkich upominków dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji ma także logiczne zagadki i pytania dotyczące wolontariatu.

  • Co to jest wolontariat?
  • Podaj trzy cechy, które powinien posiadać wolontariusz.
  • Co oznacza słowo empatia?
  • Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi?
  • Po stawie pływają kaczki, jedna za drugą. Ile pływa kaczek?
  • Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech pozostałych kątach pokoju. Ile kotów jest w pokoju?
  • W jednej ręce TRZYmam jabłka, w drugiej ręce TRZYmam jabłka. Ile razem mam jabłek?
  • Które koło w samochodzie się nie kręci?

Podczas spotkania z Mikołajem wszyscy dobrze się bawili i obiecali, że w Nowym 2017 Roku także będą włączać się w bezinteresowną pracę dla dobra innych.

Wiesława Gruszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *