browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bezpieczna plus

Opublikowano przez 19 grudnia 2016 Komentarzy (0)

Bezpieczna plus – zakończenie

Trzy miesiące trwania projektu, to kilka godzin spotkań młodzieży ze specjalistami różnych dziedzin. Prowadzone one były w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Takie spotkania muszą przynosić wymierne efekty. Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie „Bezpieczna plus” efektem jest wyłonienie 10-osobowej grupy Liderów, którzy stanowić będą Młodzieżowy Szkolny Sztab Kryzysowy. Wytypowanie najlepszych wiązało się z rzetelnym przygotowaniem uczestników projektu do sprawdzenia nabytej przez nich wiedzy i umiejętności praktycznych.

Edyta Tyburczy-Kujawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *