browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia teatralne

Opublikowano przez 14 listopada 2016 Komentarzy (0)

Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów na piękno słowa, muzyki, dają radość, uczą kultury teatralnej. 14 listopada 2016 roku po raz kolejny gościliśmy w Zespole Szkół Nr 2 aktorów Teatru Polskiego ze Szczecina. Tematem lekcji był teatr średniowiecza. Pani Małgorzata Iwańska i pan Mirosław Kupiec interesująco przedstawili historię średniowiecznych widowisk. Uczniowie mogli dzięki temu utrwalić wiedzę poznaną na zajęciach języka polskiego i historii. Pojawiły się bowiem pojęcia związane ze średniowieczem – asceza, teocentryzm, rycerz, trubadur, a także terminy bezpośrednio związane z teatrem – dramat liturgiczny, intermedia, misteria, mirakle i moralitety. Nasi goście jak zwykle zadbali o dobrą atmosferę w czasie spotkania. Prowadząc dialog z publicznością sprawili, że podawane informacje nie przypominały w ogóle nudnych wykładów o epoce. Spotkanie ożywiły także trzy scenki odegrane przez gości z Teatru Polskiego. Tradycyjnie do udziału w małej formie poproszeni zostali uczniowie naszej szkoły. Adam Stankiewicz z klasy IV Technikum Budowlanego i Jakub Skory z klasy II Technikum Budowlanego podołali zadaniom powierzonym przez ich doświadczonych kolegów. Najlepszym dowodem na to były gromkie brawa ze strony publiczności. Lekcje teatralne organizowane w Zespole Szkół cieszą się zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczą jak być wrażliwym, wnikliwym i krytycznym widzem teatralnym. Czekamy zatem na kolejne spotkania.

Oskar Lindner IV TB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *