browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Opublikowano przez 18 listopada 2016 Komentarzy (0)

„Bezpieczna plus” – ciąg dalszy

Nowym działaniem Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, wynikającym z udziału w projekcie „Bezpieczna plus”, było kompleksowe przygotowanie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cykl spotkań warsztatowych w ramach kursu pomocy przedmedycznej BLS – AED i podstawowych czynności resuscytacyjnych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, to kolejne warsztaty dla młodych adeptów Młodzieżowego Szkolnego Sztabu Kryzysowego.

                                                                       Koordynator projektu Edyta Tyburczy-Kujawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *