browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spotkanie z przedstawicielami KPP w Choszcznie

Opublikowano przez 15 listopada 2016 Komentarzy (0)

Bezpieczna plus czyli uczeń świadomy zagrożeń gwarantem bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Rozpoczęliśmy realizację projektu Bezpieczna plus. Mamy za sobą warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, na temat stosowania procedur alarmowych w zagrożeniu terrorystycznym i zachowania się w sytuacjach znalezienia podejrzanego przedmiotu. To pierwszy z cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.

                                                                       Koordynator projektu Edyta Tyburczy-Kujawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *