browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spotkanie z przedstawicielami KP PSP w Choszcznie

Opublikowano przez 21 listopada 2016 Możliwość komentowania Spotkanie z przedstawicielami KP PSP w Choszcznie została wyłączona

Ewakuacja i wszystko, co trzeba wiedzieć o gaszeniu pożarów- czyli „Bezpieczna plus” trwa

Uczeń jako wyspecjalizowany wszechstronnie ratownik to umiejący reagować w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia, zdrowia i mienia. W związku z tymi założeniami, kolejnym działaniem wynikającym z udziału w „Bezpiecznej plus”, było przeszkolenie uczniów w procedurach ewakuacji oraz podjęcie prób samodzielnego gaszenia. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami Straży Pożarnej wszyscy uczestnicy projektu mogli zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umiejętności praktyczne.

Koordynator projektu Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.