browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja dotycząca egzaminów zawodowych

Opublikowano przez 10 sierpnia 2016 Komentarzy (0)

Termin wydania dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 26 sierpnia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *