browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Święto Szkoły 2016

Opublikowano przez 4 czerwca 2016 Komentarzy (0)

Dzień nadania szkole imienia Noblistów Polskich w roku 1999, czyli 2 czerwca, zawsze obchodzimy uroczyście, organizując zabawę połączoną z rywalizacją klas. W rywalizacji tej stałym elementem jest test wiedzy o patronach, czyli Marii Skłodowskiej-Curie, Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Stanisławie Reymoncie, Czesławie Miłoszu, Lechu Wałęsie i Wisławie Szymborskiej. Poza testem przygotowanym w tym roku na podstawie wydanej staraniem szkoły publikacji Tomasza Wacława Jabłeckiego “ABC o Noblistach Polskich”, wiedzę sprawdzano z matematyki, fizyki, chemii i biologii, jako że rok 2015/2016 jest poświęcony naukom ścisłym. Testy przygotowali nauczyciele przedmiotów ścisłych pod wodzą pani Wiesławy Gruszki.

Rozstrzygnięcie zmagań nastąpiło podczas uroczystego apelu, przygotowanego zgodnie ze sprawdzonym ceremoniałem, choć ze względu na pogodę oraz radosny charakter święta obowiązywała pewna swoboda. Zastosowali się do niej prowadzący z IIITB oraz Amanda Działak z IIITH, a także pieśniarze: Jakub Skory z ITB i Łukasz Baranowski z IIITH.

Podczas apelu dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, tradycyjnie wymieniła uczniów zdobywających laury, wyróżnienia czy też po prostu odważnych na tyle, by podjąć się uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach. I tak, na środek wystąpili dumnie:

  • Posłanki XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – Karolina Kamela z IITH i Natalia Rosłon z ITH;
  • Laureat konkursu “Pamięć miejsc i ludzi” zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 przez Książnicę Pomorską oraz zdobywca certyfikatu za udział w Konkursie Wiedzy Prawno-Ekonomicznej – Marek Nowak z IITH;
  • Uczestnicy Międzynarodowego Konkursu YPEF, którzy otrzymali dyplomy i upominki od Starostwa Powiatowego w Choszcznie – Oliwia Brzezińska, Nikolina Mizielińska oraz Wiktoria Talaga z ITOŚ;
  • Wyróżniona, zdobywczyni nagrody książkowej za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko–Planeta – Marta Król z IITOŚ;
  • Zdobywcy dyplomów wyróżnienia i dyplomów uznania Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko – klasy ITOŚ, IITOŚ i IIITOŚ;
  • Wyróżniona w IX Edycji Konkursu Dziennikarskiego “Bliżej niż myślisz” – Weronika Nahorska z IILOa;
  • Uczestnicy projektu “Stwórz swój produkt i opracuj jego kosztorys” nagrodzeni przez opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu – klasy ITB, ITH, ITOŚ, IIIB, IIIC;
  • Wyróżniony w VIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych “Kotłownia” za rolę Mądrali Nowego (cienia) w spektaklu “Głupi Jasiu”, członek szkolnej trupy teatralnej – Krzysztof  Wawrzak z IVTB.

Na koniec pani dyrektor ogłosiła werdykt jury oceniającego rywalizację klas w dniu Święta Szkoły. Zwycięzcą została klasa ITOŚ oraz jej wychowawczyni, pani Małgorzata Brzustowicz.

Tak zakończył się apel, ale już za chwilę do mównicy podszedł pan Tomasz Płonka, którego zadaniem było przedstawienie trasy i rozstawienie uczestników III Biegu Profilaktycznego, będącego ważnym elementem naszego Święta Szkoły. Tym razem zapoczątkowanemu przez pedagoga szkolnego, panią Edytę Tuburczy-Kujawę, Biegowi przyświecało hasło “Na mecie – równość”. Pan Tomasz Płonka odczytał apel wyrażający przesłanie imprezy, po czym śmiałkowie ruszyli na linię startu. Wszyscy rozgrzewali się tak, jak zaplanowali bieg. Jedni chcieli zdobywać wysokie miejsca, co wiązało się oczywiście ze sprawnym przebieraniem nogami, inni zaś po prostu zamierzali wyrazić swój głos w sprawie, nieśpiesznie maszerując i zawzięcie dyskutując. Niezależnie od tej czy innej formy biegu, biegacze i dyskutanci bawili się znakomicie.

Ostatecznie w kategorii chłopców: I miejsce zajął Jan Pierzak z IIIA, II – Oskar Jackowski z IILOa, III – Kamil Michalak z ITB. W kategorii dziewcząt: I miejsce zajęła Nikolina Mizielińska z ITOŚ, II – Karolina Bryzek z ITOŚ, III – Paulina Goliszek z IIITH. Nauczycieli nie wymienimy, ale będziemy pamiętać, kto najszybszy.

Przypomnimy tylko, że pośpiech liczy się wtedy, gdy trzeba ratować zdrowie i życie, o czym przekonali nas nauczyciele wychowania fizycznego, którzy przeprowadzili na zakończenie Święta Szkoły pokaz pierwszej pomocy. Do pierwszej pomocy zalicza się, poza resuscytacją, nieutrudnianie – brawo pan Tomasz Płonka, oraz głośne larum, najlepiej przez megafon – brawo pan Andrzej Zakrzewski! Szczególne brawa dla pani Anety Tuszyńskiej-Parol za sprawny pokaz i rzeczowość.

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, którzy zabezpieczali Bieg Profilaktyczny oraz wykonali świetny materiał medialny, który można obejrzeć na oficjalnej stronie Komendy oraz na profilu facebookowym.

Chcielibyśmy również podziękować Starostwu Powiatowemu w Choszcznie za oprawę medialną. Materiał można obejrzeć na profilu facebookowym Starostwa.

Fotografie: Piotr Figas (niebawem będą jeszcze zdjęcia ganiającej z aparatem Weroniki Nahorskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *