browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geografia w praktyce

Opublikowano przez 23 czerwca 2016 Komentarzy (0)

W dniu 15 czerwca 2016 roku klasy IITH i IITB realizowały zajęcia z geografii w formie warsztatów terenowych. Podobne zajęcia warsztatowe o tej porze roku wpisane są już w program nauczania tego przedmiotu. Tym razem miały one charakter rajdu połączonego z wykonywaniem zajęć praktycznych.

Uczniowie wystartowali z boiska szkolnego, udając się na ulicę Kanałową, aby dokonać pomiarów szerokości rzeki, jej prędkości oraz nachylenia terenu. Ta część miała charakter typowo badawczy. Następnie grupa udała się do parku Moniuszki. Tam zaplanowano ćwiczenia dotyczące orientowania mapy, określania azymutu oraz kierunków świata za pomocą busoli. Kolejnym etapem było obliczanie długości i powierzchni na podstawie obserwacji terenu oraz pracy z mapą topograficzną. Ta część była realizowana nad Jeziorem Klukom na Skwerze Holenderskim. Ostatnim etapem warsztatów było dokonywanie ocen zagospodarowania terenu miejskiego na podstawie planu miasta.

Po zakończeniu zajęć terenowych klasy udały się do szkoły, aby dokonać opracowania zebranych informacji podczas zajęć kameralnych.

Zajęcia terenowe z geografii od lat wpisują się w realizację obchodów Dnia Ziemi. Tak było również tym razem.

Maciej Gryczewski

PS Zajęcia terenowe z geografii prowadzone przez pana Macieja Gryczewskiego to atrakcyjna forma nauczania. Przypominamy, że pan Maciej wykorzystuje umiejętności topograficzne uczniów podczas rajdów na orientację.

Fotografie: Maciej Gryczewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *