browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historia kontaktów ZS Nr 2 z Niemcami

Opublikowano przez 1 maja 2016 Komentarzy (0)

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie rozpoczął współpracę zagraniczną z Niemcami od podpisania umowy o partnerstwie w dniu 8 maja 2003r. Stronę polską reprezentował dyrektor Stefan Szemlij, zaś stronę niemiecką Volker Kanitz – dyrektor Oberstufenzentrum Palmnicken w Fürstenwalde.

W roku szkolnym 2003/2004 nastąpiła realizacja pierwszego projektu “Ekologia – realia i wizje w nowym wieku”. Celem projektu było nabycie umiejętności badawczych, które pozwoliły na określenie wpływu powietrza i wody na organizmy żywe oraz ocenę zagrożeń i możliwości zapobiegania degradacji przyrody. Pierwsza część projektu została zrealizowana  w Choszcznie, Drawnie, Reczu oraz w okolicach Choszczna w dniach 24.05-28.05.2004 r. Bliższemu poznaniu polskiej i  niemieckiej grupy posłużyły badania ekologiczne, gry  i zabawy sportowe, spływ kajakowy, nauka tańca, warsztaty malarskie i rzeźbiarskie. W dniach 27.09.–1.10.2004 r. nastąpiła realizacja drugiej części ww. projektu. Uczniowie mieli okazję poznać przemysłowe tereny Berlina i okolic. W praktyce dokonano badania gleby w zakładzie oczyszczającym, zapoznano się z florą i fauną Berlina oraz warunkami funkcjonowania uzdrowiska Bad Saarow. Nie zabrakło czasu na rekreację. Odbyły się zawody sportowe, wycieczka do Berlina, wizyta na basenie w Bad Saarow.

W roku szkolnym 2005/2006 zrealizowano projekt pod hasłem “Miasta Euroregionu i ich perspektywy rozwojowe” w dniach 12.06-16.06.2006 r. Głównym obszarem zainteresowania było poznanie walorów regionu, który stał się miejscem intensywnego przepływu obywateli sąsiadujących krajów. Celem wizyty strony niemieckiej były miasta portowe oraz miasta o charakterze turystyczno – wypoczynkowym. Zwiedzono Choszczno, Świnoujście, Szczecin, Drawno.

W roku szkolnym 2006/2007 odbył się drugi etap projektu “Miasta Euroregionu i ich perspektywy rozwojowe”. W dniach 11.09-15.09.2006 r. miała miejsce kontynuacja projektu rozpoczętego w Polsce. Tym razem uwzględniono tematykę dotyczącą możliwości spędzania czasu wolnego, poziomu życia mieszkańców, komunikacji w regionie, rozwoju miast, ochrony zabytków. Zorganizowano wyjazdy do Beeskow, Frankfurtu nad Odrą i Berlina.

W roku szkolnym 2006/2007 odbył się pierwszy etap projektu “Nobliści niemieccy i nobliści polscy w służbie ludzkości”. W dniach 29.05-07.06.2007 r. uczestnicy projektu poznali historię, tradycje i symbole Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Brali udział w zajęciach lekcyjnych, na których dowiedzieli się o polskich laureatach Nagrody Nobla. Mieli okazję poznać polskie obyczaje oraz pieśni i tańce podczas “Biesiady Reymontowskiej”. Ponadto wysłuchali wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza na wieczorku poetyckim. W ramach rekreacji zorganizowano wyjazd na biwak do Dominikowa oraz na festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimiu. Dalszą część projektu realizowano w Gdańsku, w mieście związanym z noblistami: Güntherem Grassem i Lechem Wałęsą. Zwiedzono Stocznię Gdańską, dom rodzinny G.Grassa, Westerplatte oraz gdańską starówkę.

W roku szkolnym 2007/2008 drugi etap projektu “Nobliści niemieccy i nobliści polscy w służbie ludzkości” nie został zrealizowany z braku środków finansowych niemieckiego partnera.

Wszystkie wymienione projekty były finansowane ze środków programu  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz wkładu własnego.

W roku szkolnym 2008/2009 został zrealizowany projekt wspólnie z Zespołem Szkół Nr 1 w Choszcznie oraz szkołą partnerską OSZ Palmnicken w Fürstenwalde. Polsko-niemieckie seminarium odbyło się w dniach 9.03-13.03.2009 r. pod hasłem “Życie jako sztuka poznawania”. Celem projektu było przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat życia po obu stronach Odry oraz pogłębienie znajomości języka sąsiadów. Młodzież w ramach wymiany uczestniczyła w seminariach, które odbywały się w ośrodku “Caritas” w Bad Saarow. Podczas wyjazdów do Berlina, Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Fürstenwalde była możliwość poznania realiów życia w Niemczech i w Polsce.

Materiały ze wszystkich zrealizowanych projektów tworzą stałą ekspozycję na korytarzu szkolnym. W bibliotece szkolnej znajdują się płyty będące dokumentem ze spotkań partnerów.

Teresa Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *