browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Handlowe na 100%

Opublikowano przez 7 kwietnia 2016 Komentarzy (0)

Ponownie wszyscy uczniowie Technikum Handlowego zdali egzamin zawodowy. Tym razem dotyczył on kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej. Zdający musieli wykazać się  znajomością m.in. programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt. To już czwarty egzamin z rzędu, który uczniowie naszego Technikum Handlowego zdali na 100%. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *