browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historia źródłem tożsamości

Opublikowano przez 4 kwietnia 2016 Komentarzy (0)

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Weronika Nahorska z IILOa i Marek Nowak z IITH realizują działania związane z rekrutacją do udziału w XXII. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.  Celem działań uczestników jest podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach będących dziedzictwem pamięci mającym znaczenie dla tożsamości lokalnej i narodowej.

Uczestnicy projektu z naszej szkoły zainteresowali się obozem jenieckim, który znajdował się w Choszcznie w czasie II wojny światowej – Oflagiem II B. A ponieważ w Choszcznie, zresztą nie tylko w Choszcznie, najwięcej na ten temat wiedzą panowie Sławomir Giziński i Andrzej Szutowicz, autorzy renomowanej książki Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy” , zaprosiliśmy znanego wielu z nas historyka z choszczeńskiego gimnazjum na spotkanie w gościnnej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie. Pan Sławomir Giziński przyjął nasze zaproszenie. Zaproszenie przyjęła także wicestarosta powiatu choszczeńskiego, pani Wioletta Kaszak. Bardzo serdecznie dziękujemy. W spotkaniu, które odbyło się 31 marca 2016 roku, uczestniczyła także dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 – pani Barbara Ciecierska oraz nauczyciele: pani Lilla Rybka, pan Piotr Figas oraz pani Beata Zgorzelska, opiekunka uczniów biorących udział w konkursach historycznych. Nie zabrakło także sporej widowni koleżanek i kolegów z klas ILOa, IILOa oraz IITH.

Spotkanie rozpoczęło się, gdy wraz z Weroniką przedstawiliśmy nasze zamierzenia w związku z rekrutacją do Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz podziękowaliśmy naszym gościom. Następnie głos zabrała pani Beata Zgorzelska, która pokrótce nakreśliła zakres działań młodzieży ZS Nr 2 zainteresowanej historią. Wicestarosta, pani Wioletta Kaszak, podziękowała za zaproszenie, pochwaliła inicjatywę wyjścia z działaniami poza szkołę oraz pogratulowała pasji odkrywania dziejów regionu.

A sam wykład pana Sławomira Gizińskiego, wzbogacony prezentacją złożoną z unikatowych materiałów, stanowił gratkę dla tych, którzy potrafią zrozumieć zawikłane ludzkie losy, lubią tajemnice, i których ciekawi rzetelna wiedza. Nie każdy potrafiłby tak pasjonująco opowiadać o zaginionej szabli majora Sucharskiego – dowódcy Westerplatte, nieznanych losach kapelanów, teatrze obozowym w Oflagu IIB, warunkach życia jeńców, ucieczkach, a nawet o zabawnych epizodach, jak choćby ten z koszulkami Wisły Kraków przysłanymi do obozu i natychmiast zarekwirowanymi podczas meczu, ponieważ znakiem Wisły Kraków jest biała gwiazda. Nie każdy też umiałby tak skrupulatnie jak pan Sławomir rozpatrywać różne legendy czy nawet przekłamania historii. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie wśród słuchaczy i z pewnością przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o tak ważnym miejscu pamięci narodowej w naszej historii regionalnej jak obóz jeniecki Oflag II B. Dziękujemy panu Sławomirowi Gizińskiemu za wspaniały wykład, a to, że witając się, wspomniał o niektórych swoich uczniach, obecnie uczniach Zespołu Szkół Nr 2, nie uszło naszej uwadze. Dziękujemy za pamięć.

To nie koniec naszych działań. O kolejnych będziemy informować na stronach internetowych naszej szkoły.

Marek Nowak

Fotografie: Piotr Figas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *