browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beztroska i anonimowość?

Opublikowano przez 2 kwietnia 2016 Komentarzy (0)

W Internecie aż roi się od zagrożeń, ale czy aby na pewno, mimo ciągłych zapewnień, jesteśmy ich świadomi?

Starszy aspirant Monika Garbiak z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, zaproszona do naszej szkoły przez panią Edytę Tyburczy-Kujawę, przybliżyła w marcu 2016 r. wszystkim klasom zjawisko bullying’u w sieci, czyli nękania w Internecie i za pomocą, wydawałoby się, niewinnego telefonu. Jak już wiemy, nękanie polega na zastraszaniu, przymuszaniu, niesprawiedliwym traktowaniu, obrażaniu słownym, a także umieszczaniu w sieci oszczerczych informacji na czyjś temat.

Pani Monika Garbiak wyświetliła dwa krótkie filmy mówiące o cyberprzemocy, po czym opowiedziała o różnych niebezpiecznych sytuacjach, które zdarzyły się całkiem blisko, bo na terenie działania KPP w Choszcznie. Zwróciła uwagę młodzieży na podejrzane zachowania, których powinniśmy unikać, poinformowała również o prawach, jakie przysługują ofiarom bullying’u. Niemało miejsca zajęło przekazanie konkretnych informacji na temat konsekwencji oszustw internetowych.

Spotkanie było bardzo ciekawe i myślę, że każdy wyniósł całkiem sporo z tej lekcji. Niektórych spraw nie da się tak po prostu zignorować, a rzetelna wiedza jest niezwykle cenna. Pani Monika przedstawiła zagadnienia w sposób prosty i jasny, co sprawiło, że z chęcią wysłuchaliśmy wykładu.

Weronika Nahorska IILOa

Fotografie: Weronika Nahorska IILOa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *