browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zaproszenie dla absolwentów ZSZ – zawód sprzedawca

Opublikowano przez 2 grudnia 2015 Komentarzy (0)

Ubiegłorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy nie zdali egzaminu w części praktycznej (kwalifikacja A.18), zapraszamy na spotkanie w dniu 15 grudnia 2015 o godz. 12.45 do sali 306. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy. Przeprowadzi je nauczyciel uczący w Technikum Handlowym.

Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *