browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nobliści Polscy 2015

Opublikowano przez 17 grudnia 2015 Komentarzy (0)

Imię Noblistów Polskich skłania naszych nauczycieli do podjęcia trudu popularyzacji dokonań wielkich Polaków. Obchodzone 2-go czerwca Święto Szkoły jest jedną z okazji. Wtedy to właśnie wśród szeregu atrakcyjnych imprez odbywa się w szkole quiz poświęcony patronom. Imię głoszone jest podczas apeli, ponieważ zostało zapisane w wizji szkoły. Jednak najwięcej dzieje się każdego roku w grudniu, gdy zbliża się coroczna uroczystość wręczania laurów Noblowskich. Już od 14 lat w dniu ceremonii w Sztokholmie w Zespole Szkół Nr 2 rozgrywany jest Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy”. Historia konkursu obfituje w wiele znaczących wydarzeń, które w pewnej mierze decydowały o jego dalszym rozwoju. Bywało, że ogromna liczba uczestników wzbudzała wielki entuzjazm, bywało również, że bezowocne oczekiwanie na zgłoszenia drużyn stawało się frustrujące. Niezależnie od wszelkich okoliczności konkurs co rok się odbywał. Jednak ciągle szukamy dla niego lepszej formuły. W takim kształcie jak w tym roku Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” odbył się być może po raz ostatni. Ten zwiastun zmiany ogłaszamy w sytuacji dogodnej, ponieważ tegoroczny konkurs miał przebieg udany – zgłosiło się aż 6 drużyn, nasi wieloletni mecenasi hojnie nas wsparli, uczestnicy byli świetnie przygotowani, ukazała się publikacja będąca jakimś podsumowaniem tych lat z “Noblistami Polskimi”. Możemy chyba takiej zwyczajowej nazwy użyć, gdyż konkurs funkcjonuje w lokalnym środowisku pod takim właśnie szyldem.

Już od dwóch lat w przeddzień konkursu społeczność szkolna gromadzi się na apelu. Organizatorzy przedstawiają sylwetki patronów, co jest szczególnie ważne dla uczniów klas pierwszych, padają okolicznościowe słowa, ktoś może zaśpiewa. Uczniowie, którzy wyróżnili się w jakiś sposób, odbierają gratulacje i dyplomy. W tym roku dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, złożyła gratulacje uczniom zdobywającym laury w konkursie “Bohaterowie drugiego planu” oraz „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”, a także zdobywczyni premiowanego miejsca w konkursie wiedzy o AIDS, zwycięzcom szkolnego turnieju koszykówki, nagrodzonym w konkursie języka niemieckiego. Gratulacje otrzymali również uczniowie wyróżnieni pochwałą wychowawców na kursach zawodowych. Ci wszyscy uczniowie zebrali brawa, jako że ich koledzy doceniają to, że ktoś coś wartościowego zrobił. Wyjście na środek to oczywiście stres, ale i wielki zaszczyt. Apel przebiegł zwyczajowo spokojnie, choć pewnie nagrodzeni koledzy zebrali większy aplauz niż nasi patroni. Nie ma wszakże czemu się dziwić, ponieważ “młode pokolenia nie interesują się tym, co było gdzieś i kiedyś” – jak napisał w jednym ze swoich wierszy Czesław Miłosz.

Nie do końca jest to prawda, gdyż następnego dnia, 10.12.2015 r., do szkoły zawitali reprezentanci aż 5 szkół, by wziąć udział w zmaganiach Międzyszkolnego Konkursu “Nobliści Polscy”. Odwiedziły nas drużyny: Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pełczycach w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, Gimnazjum Publicznego w Dolicach, Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Honoru naszej szkoły broniła rodzima reprezentacja.

W kolejnych trzech konkurencjach konkursu dla gimnazjów zdobywa się poszczególne nagrody, a suma punktów pozwala wyłonić zdobywcę Grand Prix “Pierwszego Szczebla do Nobla”. I tak, w plastycznej prezentacji dwóch sylwetek Noblistów Polskich zatriumfowali reprezentanci Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu: Karolina Biskupska i Oliwia Kmetyk pod opieką pani Aleksandry Gryczewskiej. W turnieju wiedzy o życiu i dokonaniach Noblistów Polskich los wskazał zwycięzcę z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pełczycach w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach – był nim Kacper Kniaziewicz, którego przygotowała wicedyrektor szkoły, pani Edyta Smulczyńska. Z kolei w prezentacji scenicznej Noblistów Polskich zwyciężyli reprezentanci Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie: Zuzanna Jaskulska i Marcel Bikowski, których poprowadziła pani Małgorzata Szemlij. Werdykt końcowy przyznał Grand Prix “Pierwszy Szczebel do Nobla” reprezentacji Pełczyc. Publiczność także nie pozostawiła wątpliwości, przyznając swój laur drużynie z Pełczyc.

W przerwie pomiędzy zmaganiami gimnazjów a turniejem szkół ponadgimnazjalnych organizatorzy zaplanowali swoistą atrakcję. Był nią spektakl uczniów Zespołu Szkół Nr 2 będący czymś w rodzaju zbliżenia do trudnej niekiedy poezji naszego patrona, Czesława Miłosza. Stosunkowo najłatwiej można było zrozumieć wykorzystany w spektaklu wiersz Wisławy Szymborskiej “Nienawiść”. Tak przynajmniej komentowano po premierze.

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych zakłada zaprezentowanie w atrakcyjnej formie problemu zaproponowanego przez organizatorów. W tym roku przygotowano następujący temat: “Ale bez ciebie kim jestem – niełatwe pytania Noblistów Polskich o tożsamość narodową”. I jeszcze raz Czesław Miłosz wzbudził gorące emocje za sprawą zwycięskiej prezentacji Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Dominika Słoma, Jakub Kowalski, Kacper Kijowski pod okiem pani Iwona Ulchurskiej i pani Renaty Rudzkiej, przygotowali niezwykle sprawną pod względem technicznym i wysmakowaną estetycznie prezentację, brawurowo ją przedstawili i… zasiali niepokój w sercach jury: pani Ireny Rękawieckiej-Sadowskiej, pana Tomasza Wacława Jabłeckiego i pana Stefana Szemlija. Niepokój przerodził się w dyskusję, ale uważamy, że dobrze się stało. Temat zakładał przecież niełatwe treści, a Czesław Miłosz ze swoją niezwykle skomplikowaną biografią do dziś skłania do polemik. Wystarczy w tym miejscu wspomnieć wiersz Cypriana Norwida “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” i sprawa stanie się jasna. Dlatego też uczniowie ze Stargardu Szczecińskiego zatriumfowali, zdobywając Grand Prix “Pęd Noblowski”. Acz trzeba przyznać, że nasi nie byli źli, byli nieźli, nawet całkiem dobrzy z prezentacją poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie.

Nagrody zostały zwycięzcom wręczone, słowo końcowe zostało wygłoszone, wszyscy pożegnali Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” zadowoleni. Być może najbardziej zadowolony był pan Tomasz Wacław Jabłecki – wieloletni juror konkursu, którego publikacja “ABC o Noblistach Polskich” została zaprezentowana właśnie w dniu konkursu. Książka wygląda bardzo atrakcyjnie, warto do niej zajrzeć.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Starostwu Powiatowemu w Choszcznie, Urzędowi Miejskiemu w Choszcznie oraz Państwu Marii i Tomaszowi Mińskim z księgarni “Pegaz”. Doceniamy Państwa hojne wsparcie, dzięki któremu mogliśmy ufundować nagrody. A prezenty księgarni “Pegaz” doskonałe!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *