browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zaszczytna nagroda za roczną pracę

Opublikowano przez 4 listopada 2015 Komentarzy (0)

29 października 2015 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich: Weronika Nahorska, Oskar Lindner oraz Marek Nowak, otrzymali stypendium z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego, Pana Marka Tałasiewicza oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora, Pana Krzysztofa Rembowskiego. Małgorzata Adamek, której także stypendium przyznano, nie mogła być obecna i w jej imieniu wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Pani Barbara Ciecierska.

Serdecznie gratulujemy!

Fotografie: Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *