browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Narodowe Święto Niepodległości 2015

Opublikowano przez 14 listopada 2015 Komentarzy (0)

10.11.2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 uczniowie pod opieką pani Adrianny Dokurno przygotowali apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Usłyszeliśmy o trudnych losach Polaków podczas I wojny światowej, ich determinacji, poświęceniu i nadziei. Okolicznościowe wiersze wykonały Kaja Szydłowska i Karolina Kamela z IITH oraz Sandra Stolarz z ITOŚ i Weronika Nahorska z IILOa, a Paulina Pióro z IITH zaśpiewała nostalgiczną pieśń.

W przemówieniu pani dyrektor Barbara Ciecierska odwołała się do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, przypominając jednocześnie, że współcześni Polacy winni są swoim przodkom hołd. Ich powinnością jest przede wszystkim pamiętać, że słowo Ojczyzna nie jest puste. Pamiętajmy o tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, ale nie zapomnijmy także o tym, że żyjemy nie tylko dla siebie. Mamy zdać rachunek przed tymi pokoleniami, które dopiero nadejdą.

Jak zawsze podczas uroczystości szkolnych, wyróżniający się uczniowie otrzymali gratulacje. W konkursie dla klas pierwszych, który stanowił jedno z zadań programu “Szkoła sportowych talentów”, zwyciężyła klasa IA, natomiast kilkudziesięciu uczniów Technikum Budowlanego otrzymało certyfikaty i dyplomy realizowanego od dwóch lat programu “PWP Zielona Energia w Szkołach”. Z certyfikatami termowizji oraz odnawialnych źródeł energii absolwentom Technikum Budowlanego łatwiej będzie poruszać się na rynku pracy.

Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *