browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wizyta w nowoczesnym zakładzie

Opublikowano przez 27 października 2015 Komentarzy (0)

Program „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” realizowany w szkole zakłada między innymi zapoznanie uczniów z realiami lokalnej gospodarki. Wycieczka do oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Choszcznie, była pierwszą z wizyt klasy II Technikum Ochrony Środowiska w zakładzie pracy związanym integralnie
z jakością życia mieszkańców naszego miasta.

Odwiedzony przez nas zakład podlega Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i pełni niezwykle ważną funkcję w naszym mieście. Wycieczka odbyła się 23 października 2015 r. pod opieką nauczycieli: pani Jadwigi Czyż i pani Anny Komorowskiej. Celem zajęć było poznanie zasad stosowanych w oczyszczalni, związanych między innymi z redukcją zanieczyszczeń. Jak w praktyce te zasady funkcjonują, przekonaliśmy się, obserwując proces technologiczny związany z uzdatnianiem wody. Przewodnik zapoznał uczniów z pracą urządzeń działających w oczyszczalni, między innymi: krat, piaskowników, komór napowietrzających i osadników wtórnych. Młodzież zwiedziła również komputerową sterownię procesów oczyszczania ścieków oraz przyzakładowe laboratorium, w którym prowadzone są podstawowe badania jakości procesów oczyszczania.

Wycieczka pokazała nam czysty zakład komunalny stosujący technologie chroniące środowisko. Zajęcia bardzo się nam podobały, planujemy jeszcze odwiedzić Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Choszcznie.

Jadwiga Czyż

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *