browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku 2015/2016

Opublikowano przez 4 września 2015 Komentarzy (0)

01.09.2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość odbyła się w wakacyjnym jeszcze skwarze, ale wszyscy zgromadzeni zachowali się tak, jak należy przed nowym wyzwaniem. Byli uważni i skupieni.

Wspomnienia o 1-szym września 1939-go roku, całej kampanii wrześniowej, bohaterskiej obronie ojczyzny przed napaścią hitlerowską i agresją sowiecką oraz o więźniach Oflagu IIB Arnswalde (czyli obozie jenieckim w Choszcznie), stanowiły główny temat pierwszej części rozpoczęcia. Delegacja szkoły w hołdzie tym, którzy poświęcili się dla ojczyzny, zapaliła znicz przed kamieniem pamiątkowym.

Z kolei głos zabrała dyrektor szkoły, mgr Barbara Ciecierska, która przypomniała tegoroczne hasło przyświecające pracy placówek oświatowych. Rok 2015/2016 jest rokiem otwartej szkoły. Jak spowodować, by szkoła stała się chłonna nowych inspiracji, wątków kulturowych i potrafiła je wiązać ze szlachetną tradycją, usłyszeliśmy w przemówieniu pani dyrektor. Usłyszeliśmy również werdykt komisji konkursu na Gospodarza Szkoły. Konkurs obejmował cały poprzedni rok szkolny i sumował różnorodne działania klas. Zwycięzcą okazała się klasa I, a obecnie II, Technikum Handlowego pod wodzą wychowawczyni, pani Lilli Rybki.

Po wręczeniu nagrody Gospodarzowi Szkoły, głos zabrał Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz. Pan Starosta podziękował za przypomnienie tragicznych wydarzeń września 1939-go roku i bardzo mocno podkreślił, że współczesna młodzież nie może zmarnować pokojowej szansy zdobywania wiedzy. To właśnie wiedza, według pana Starosty, jest niezbywalną wartością. Dziękujemy panu Staroście za słowa zachęty do nauki w nowym roku szkolnym.

Podniosłym momentem w Zespole Szkół Nr 2 stało się uroczyste wręczanie dzienników szkolnych wychowawcom klas pierwszych. W tym roku szkolnym pieczę nad pierwszakami sprawują:

  • pani Beata Zgorzelska – wychowawczyni klasy I Liceum Ogólnokształcącego;
  • pani Joanna Korzeniewska – wychowawczyni klasy I Technikum Handlowego;
  • pan Mariusz Spychaj – wychowawca klasy I Technikum Budowlanego;
  • pani Małgorzata Brzustowicz – wychowawczyni klasy I Technikum Ochrony Środowiska;
  • pan Tomasz Płonka – wychowawca klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  • pani Agnieszka Stankowska – wychowawczyni klasy IB Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  • pani Aleksandra Pajor – wychowawczyni klasy IC Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Podniosłą i ważną chwilę, jaką jest przyjęcie odpowiedzialności za los młodych ludzi, urozmaicił zabawny moment. Oto na hali pojawił się kolorowy orzełek – maskotka powiatu choszczeńskiego. Młodzież była zadowolona, ponieważ patrzy w przyszłość, być może właśnie w naszym powiecie, z nadzieją i radością. A orzełek zapowiedziany zabawnym wierszykiem, tą radością ze wszystkimi się podzielił.

Po uroczystości wszyscy wychowawcy spotkali się z wychowankami w klasach i rok szkolny 2015/2016 się rozpoczął.

Fotografie: pani Edyta Tyburczy-Kujawa i pan Piotr Figas

Comments are closed.