browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie roku 2014/2015

Opublikowano przez 28 czerwca 2015 Komentarzy (0)

26.06.2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Kończący naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej stali się absolwentami, a uczniowie klas młodszych wszystkich typów szkół otrzymali świadectwa promocyjne. Uroczystość miała podniosły charakter, o co zadbali nauczyciele szkoły oraz sami uczniowie, którzy z kwiatami i drobnymi upominkami zapełnili halę.

Zaszczycili nas dostojni goście. Do hymnu w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie powstali przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, służb, rodzice, pracodawcy naszych uczniów, nasi Przyjaciele Szkoły. Dziękujemy serdecznie za przybycie.

Gości powitała dyrektor szkoły, mgr Barbara Ciecierska, która podsumowała rok szkolny 2014/2015, zwracając większą uwagę na sukcesy podopiecznych. Jednak nie tylko spektakularne osiągnięcia – a kilka rzeczywiście było – wywołały wzruszenie pani dyrektor. W przemówieniu pojawił się ton troski o dobro wszystkich uczniów, o ich sprawy i przyszłość.

Wątek podjął Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz. On również podkreślił, że władze samorządowe doceniają wysiłek młodego pokolenia. I to właśnie panu Staroście przypadło w udziale wręczenie bardzo zaszczytnych Stypendiów Starosty Choszczeńskiego. Otrzymali je uczniowie, których wyniki w nauce i zachowanie mogą stanowić wzór, i którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli znaczące sukcesy na polu naukowym, artystycznym bądź w sporcie. Stypendium Starosty Choszczeńskiego za rok szkolny 2014/2015 otrzymali uczniowie:

 • Za osiągnięcia naukowe: Weronika Nahorska z klasy ILOa, Karolina Kamela z klasy ITH, Marek Nowak z klasy ITH, Daria Domagalska z klasy IILOa, Sandra Eljasz z klasy IIITOŚ;
 • Za osiągnięcia artystyczne: Martyna Żyta z klasy IILOa, Natalia Jastrząbek z klasy IITOŚ;
 • Za osiągnięcia sportowe Maciej Myśliński z klasy IIIB ZSZ.

Starosta Choszczeński uhonorował także tych uczniów, którzy zyskali średnią ocen 5,0 i powyżej. Nagrody otrzymali: Małgorzata Adamek  z IITOŚ – średnia 5,31, Sandra Eljasz z IIITOŚ – średnia 5,21, Marek Nowak z ITH – średnia 5,20, Karolina Kamela z ITH – średnia 5,15, Weronika Nahorska z ILOa – średnia 5,06, Daria Dumka z IIB ZSZ – średnia 5,00.

Z kolei głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Sandra Eljasz z IITOŚ, która sama otrzymała Stypendium Starosty. W jej głosie usłyszeliśmy jednak nie euforię, a spokój i wyciszoną radość. Jeśli ktoś tak solidnie pracuje, to nie ma powodu, by się dał zaskoczyć, że zdobywa laury. Sandra swoim spokojnym głosem życzyła uczniowskiej braci wytrwałości i sukcesów.

A one były. Jak co roku, uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrody otrzymali:

 • w Liceum Ogólnokształcącym: Weronika Nahorska – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Maja Kmieć, Weronika Kośmider, Anna Sowińska, Maria Chorbińska, Oskar Jackowski, Agata Węgrowska, Daria Domagalska – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Olimpia Świtaj;
 • w Technikum Budowlanym: Rafał Piórkowski – otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, Patryk Kaczorowski, Krzysztof Szymanek, Oskar Linder – otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, Szymon Kamiński;
 • w Technikum Geodezyjnym: Wojciech Szymanek, Oliwia Pierożkiewicz, Jacek Paczkowski;
 • w Technikum Handlowym: Marek Nowak – otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, Karolina Kamela – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Paulina Kowalczyk, Angelika Wilk, Joanna Stefańska, Paulina Goliszek, Amanda Działak, Monika Adamek, Marek Fidosz;
 • w Technikum Ochrony Środowiska: Łukasz Erling, Jakub Ziółkowski, Oliwia Sobisiak, Małgorzata Adamek – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Natalia Jastrząbek – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Łukasz Salamon – otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, Konrad Serwa – otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, Hanna Komorek, Sandra Eljasz – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Patrycja Kacprzak – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Julita Michałowska – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Mateusz Wszędybył, Marta Wawszczyk, Katarzyna Zawadzka;
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej: Honorata Siekierzycka, Michał Kalinowski, Daria Dumka – otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, Marta Betler.

Nagrody wręczyli: przewodniczący Rady Rodziców – pan Artur Konopelski, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska  oraz wychowawcy klas.

Zostały również przyznane nagrody specjalne. Uczennica klasy IILOa Martyna Żyta za godne reprezentowanie gminy i powiatu w wydarzeniach artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim została uhonorowana przez wójta Gminy Krzęcin – dr. Bogdana Wojciecha Brzustowicza. Uczeń klasy IIA Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz Michał Kalinowski za wzorowy udział w zajęciach i znaczące osiągnięcia został uhonorowany przez właściciela firmy MALMS – pana Mariusza Letkomillera.

Samorząd Uczniowski docenił swoich najaktywniejszych. Nagrody z rąk pani dyrektor oraz opiekunek Samorządu Uczniowskiego – pani Edyty Tyburczy-Kujawy i pani Agnieszki Kurpiewskiej, otrzymali: Sandra Eljasz z IIITOŚ – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Weronika Nahorska z ILOa, Martyna Żyta z IILOa, Rafał Piórkowski z ITB, Karolina Kamela z ITH, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Surowa z IIITH, Jagoda Kaczor z IIITH, Agata Sugier z IIITOŚ, Krystian Gralla z IB, Paweł Szymanek z IIB, Łukasz Baranowski z IITH.

Przyznano również nagrody za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je: Borys Winter z IC, Jarosław Płotek z IIIA, Maciej Myśliński z IIIB. Nagrody wręczyli: przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego – pani Aneta Tuszyńska-Parol oraz dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród uczniom klas młodszych nastąpił doniosły moment pożegnania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Najlepsi absolwenci wystąpili wraz z rodzicami. Uczniowie otrzymali nagrodę, a rodzice list gratulacyjny odczytany przez wicedyrektor szkoły – panią Jolantę Plutę.

W klasie IIIA nagrodę otrzymał Krzysztof Łącki. W klasie IIIB uhonorowano Paulinę Papasz. Nagrody wręczyli: w imieniu prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pana Kazimierza Czapiewskiego – pani Ewa Sadowska, ze strony szkoły dyrektor – pani Barbara Ciecierska oraz wychowawczynie – pani Aleksandra Pajor i pani Agnieszka Stankowska.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali w klasie IIIA Mateusz Siwa i Jarosław Płotek. Nagrody wręczyli:   przewodniczący Rady Rodziców – pan Artur Konopelski, dyrektor szkoły –  pani Barbara Ciecierska oraz wychowawczyni – pani Aleksandra Pajor. Tradycyjną nagrodę dla najlepszego ślusarza otrzymał Krystian Rusek. Nagrodę wręczyli: kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski, dyrektor szkoły oraz wychowawczyni.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali w klasie IIIB: Nikola Kułakowska, Roma Sęk, Katarzyna Kamola, Aleksandra Pawlak, Kacper Szałek. Nagrody wręczyli: przewodniczący Rady Rodziców – pan Artur Konopelski , dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska  oraz wychowawczyni –  pani Agnieszka Stankowska.

Już od kilu lat szkoła liczy na naszych pracodawców i oni nigdy nie zawiedli. Zawsze po ukończeniu nauki swoich najlepszych pracowników obdarowują nieraz bardzo cennymi nagrodami. A to przecież właśnie pracodawcy najlepiej wiedzą, czy młodemu mechanikowi potrzebne jest zaawansowane elektronarzędzie, a fryzjerce – komplet profesjonalnych przyborów. Chcielibyśmy naszym pracodawcom bardzo serdecznie podziękować za ten wspaniały gest. Nagrody z rąk pracodawców otrzymali:

 • Marzena Dyderska z klasy IIIB otrzymała nagrodę od pani Haliny Biłyk, właścicielki Studia Fryzjerskiego w Choszcznie;
 • Aneta Pakuła z klasy IIIB otrzymała nagrodę od pani Anity Wieczorek, właścicielki Usług Fryzjerskich „Anita” w Choszcznie;
 • Nikola Kułakowska z klasy IIIB otrzymała nagrodę od pani Małgorzaty Dutkowskiej, właścicielki Przedsiębiorstwa Przemysłowo Usługowo-Handlowego „MARGO” w Bierzwniku;
 • Aleksandra Jagieło oraz Aleksandra Pawlak z klasy IIIB otrzymały nagrodę od pana Mariusza Kamińskiego, właściciela „MAXAN” w Wardyniu;
 • Daria Jezierska z klasy IIIB otrzymała nagrodę od pani Janiny Kasprzak, właścicielki Sklepu Spożywczo-Przemysłowego BAR „Victoria” w Zieleniewie;
 • Katarzyna Kamola, Roma Sęk i Paulina Papasz z klasy IIIB otrzymały nagrody od pani Doroty Florczyk, prezesa firmy ARBA w Choszcznie. Uczennice odbywały zajęcia praktyczne w BRICOMARCHE.

Zaszczytne nagrody od pracodawców wręczyli sami darczyńcy w towarzystwie Prezesa Starszego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców, pana Eugeniusza Nykla.

Po ceremonii wręczenia nagród do swoich koleżanek i kolegów zwróciła się w imieniu wszystkich absolwentów Marzena Dyderska z IIIB. Starannie przygotowane przemówienie zostało okraszone łzami Marzeny i to być może te łzy zza mównicy więcej nam powiedziały niż frazy przemówienia. Na koniec dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, po raz ostatni odczytała listę obecności uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wyczytani wystąpili po świadectwa. Być może jeszcze w przyszłości zdarzy im się tak uroczysty moment, kiedy otrzymają świadectwo i może nawet dyplom wyższej uczelni. Życzymy im tego bardzo serdecznie. Oni z kolei żegnali się z nauczycielami kwiatami oraz niekiedy bardzo szczerymi słowami, które dowodzą, że spędzili w szkole piękny czas.

Samo zakończenie też było piękne. Jest to zasługa wszystkich tych, którzy pod wodzą pani Agnieszki Kurpiewskiej przygotowali uroczystość, a byli to: Weronika Nahorska z ILOa, Martyna Żyta z IILOa, Paulina Pióro z ITH, Karolina Kamela z ITH. Szymon Kamiński z IITB, Łukasz Baranowski z IITH, Paweł Szymanek z IIB, Krystian Gralla z IB. Dziękujemy!

Fotografie: Piotr Figas

Czekamy na mistrzowskie zdjęcia Ali Kanieckiej z klasy IIIB. Będą rewelacyjne. Zachęcamy do odwiedzania profilu Ali na Facebooku.

Comments are closed.