browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia terenowe z geografii

Opublikowano przez 14 czerwca 2015 Komentarzy (0)

W dniu 11 czerwca 20015 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się zajęcia terenowe z hydrografii. W zajęciach, prowadzonych przez Macieja Gryczewskiego, wzięły udział klasy IITH i IITB.  Głównym celem warsztatów było poznanie metod badania parametrów doliny rzecznej. Aby tego dokonać, uczestnicy musieli przygotować odpowiednie materiały: miarki, łaty pomiarowe, spodniobuty rybackie, pływaki, przybory kreślarskie.

Zajęcia przebiegały w trzech etapach.

Etap I (wstępny)

Polegał na zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi wykonania pomiarów rzeki.

Etap drugi (terenowy)

Polegał na wykonaniu odpowiednich pomiarów parametrów rzeki: prędkości cieku wodnego, głębokości, długości i szerokości rzeki oraz jej przepływu, a także nachylenia doliny rzecznej. Ten etap przeprowadziliśmy przy ulicy Kanałowej, badając fragment Stobnicy. Uczniowie wykonywali przydzielone im zadania w czteroosobowych grupach. Po dwóch uczniów z każdej grupy musiało wejść do wody, aby dokonać pomiarów, jeden z uczniów zapisywał wyniki w odpowiednio przygotowanych kartach pracy, a jeden czuwał nad prawidłowym wykonaniem zadań.

Etap III (kameralny)

Polegał na opracowaniu danych, narysowaniu przekroju mokrego rzeki w skali 1:10 oraz dokonaniu odpowiednich obliczeń, a następnie rozwiązaniu zadań i opisaniu zajęć.

Do dodatkowych atrakcji należały: dwa upadki do wody, poparzenie przez pokrzywy, atak pyłków traw (alergia). Większość uczestników uznała, że takie zajęcia są bardzo interesujące i już zadawano pytania, czy w przyszłym roku podobne zajęcia będą prowadzone. Odpowiedź brzmi: Oczywiście!

Maciej Gryczewski

Comments are closed.